E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLetní kurs mexického jazyka a kultury

Stipendia mexické vlády pro letní kurs mexického jazyka a kultury

Mexická vláda nabízí občanům České republiky v roce 2019 tři stipendijní místa umožňující účast v letním kursu mexické španělštiny a mexické kultury pod názvem Curso de Verano de Idioma y Cultura Mexicana 2019. Kurs bude probíhat ve Středisku pro výuku cizinců (Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE) na Universidad Nacional de México (UNAM) v Ciudad de México (http://www.cepe.unam.mx).

Zápis proběhne dne 28. června 2019, samotný kurs bude probíhat od 1. července do 14. srpna 2019 a závěrečné zkoušky se budou konat ve dnech 12., 13. a 14. srpna 2019. Dolní věková hranice pro účast v kursu je 18 let, horní věková hranice 35 let. Stipendisté nebudou platit žádné zápisné a bude jim vyplaceno jednorázové stipendium ve výši 10 274 mexických pesos, a to až po ukončení kursu. Cestu tam a zpět mexická strana nehradí.

Požadovaná dokumentace:

* Formulář žádosti o stipendium
* Životopis ve španělštině
* Výpis známek obdržených v posledním nebo právě probíhajícím studijním programu
s neoficiálním překladem do španělštiny a přepočtem známek na mexickou stupnici
známek (průměr známek by měl být větší než 8 mexické stupnice)
* Motivační dopis ve španělštině v maximální délce dvě A4 (písmo Arial vel. 12, dvojité
řádkování)
* Doporučující dopis (z akademického nebo pracovního prostředí) ve španělštině
* Doklad o úrovni španělštiny vydaný jazykovou školou nebo katedrou instituce, kde
uchazeč studuje
* Doklad o dobrém zdravotním stavu vydaný veřejnou institucí s neoficiálním
překladem do španělštiny
* Kopie rodného listu s neoficiálním překladem do španělštiny
* Uvedená dokumentace se odevzdává v papírové a digitální podobě na CD

Dokumentace musí být odevzdána na Velvyslanectví Mexika v České republice (V Jirchářích 151/10, Praha 1) nejpozději do 24. května 2019 do 17:00.

Ti žadatelé, kteří budou zařazeni do užšího výběru, budou pozváni k přijímacímu pohovoru na mexickém velvyslanectví, který se uskuteční mezi 20. a 31. květnem 2019. Podrobné informace a pokyny jsou k dispozici na: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/457929/Curso_Verano_de_Idioma_y_Cultura_M exicana_2019_extranjeros.pdf

Publikováno: Úterý 14.05.2019 14:10

Akce dokumentů