E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInternacionalizace 2019 podávání žádostí stále otevřeno

V současné dbě je stále možné podávat žádosti o podporu internacionalizace na PřF.

Priority fakulty

podpora výjezdů studentů do nad 30 dnů, na které se nevztahuje financování v rámci ERASMUS+

výjezdy na podporu přípravy společných projektů a programů meziuniverzitní spolupráce v rámci EU4+

podpora tvorby a realizace společných studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou/zahraničními vysokými školami

zaměstnanecké mobility, které mají přínos k internacionalizaci celé fakulty.

Dále je možné financovat stipendium v rámci CEEPUS.

Podání žádosti

Žadatel vyplní návrh projektu do příslušného formuláře:

informace o vyjíždějící osobě, či osobách (jméno, příjmení, pracoviště),

název projektu/ účel cesty,

krátká anotace projektu,

informace o zahraničním partnerovi (název instituce, destinace),

rozpis požadovaných finančních prostředků (stravné, jízdné, ubytování + další konkrétní poplatky). POZOR! Návrhy rozpočtů musí ekonomicky přiměřené a odůvodněné (mohou být kráceny).

Cestu je potřeba realizovat a vyúčtovat do 30. 11. 2019.

Vyplněný a řádně podepsaný formulář podat pouze elektronicky na adresu foreign@natur.cuni.cz

Přílohy k žádosti: 

akceptační dopis z partnerské instituce

doporučení odborného garanta (školitel, vedoucí katedry)

studijní plán (pro studijní pobyty), návrh projektu (pro praktické stáže)

motivační dopis (pro studenty)

Dokumenty potřebné k žádosti

Publikováno: Pátek 04.10.2019 10:20

Akce dokumentů