E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace Akademické informační agentury k výběrovým řízením na studijní pobyty

Akademická informační agentura informuje a probíhajících výběrových řízeních:

Čína poskytuje stipendijní místa na semestrální studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských

a doktorských studijních programů, přednostně studentům jiných než sinologických oborů, v celkovém

rozsahu 90 měsíců. Seznam univerzit v ČLR, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje China Scholarship Council

na svých webových stránkách zde. Programy s oranžovou hvězdou jsou ve stipendijní nabídce zahrnuté. 

Stipendistům je hrazena mezinárodní doprava do místa pobytu a zpět.

 

Seznam požadovaných dokumentů zde: ČÍNA – výběrová řízení

Akceptační dopis z čínské univerzity není pro účely výběrového řízení povinný, nicméně úspěšní uchazeči

budou posléze vyzváni k podání on-line přihlášky a předložení další dokumentace. Zájemci se přihlašují

v termínu 20. prosince 2019 do 12:00 zasláním požadovaných dokumentů do sídla 

Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

 

Albánie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 18 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP,

MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců výzkumné a přednáškové pobyty 

pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. 

 

Bulharsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů

BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 3 měsíců studijní a výzkumné pobyty 

pro VŠ učitele délce 1–3 měsíců. 

 

Gruzie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP,

MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců výzkumné a přednáškové pobyty 

pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. 

 

Lotyšsko poskytuje stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 30 měsíců pro zájemce z řad studentů

BSP, MSP a DSP v délce 2–10 měsíců. Dále nabízí 3 místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele 

v max. délce 1 měsíc.

 

Mongolsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 měsíců pro zájemce z řad studentů

BSP a MSP v délce 2–9 měsíců a stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 měsíců pro studenty

DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců studijní a přednáškové pobyty pro VŠ

učitele v max. délce 1 měsíc. 

 

Rumunsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů

BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 3 měsíců studijní a přednáškové

pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. 

 

Uchazeči o stipendium do Albánie, Bulharska, Gruzie, Lotyšska, Mongolska a Rumunska doručí v termínu 

31. prosince 2019 do 12:00 požadované dokumenty do sídla Akademické informační agentury 

(Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

 

Do výběrových řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace

výběrovým řízením naleznete zde.

 

Publikovala: Pousková OPV

 

 

 
 
 
Publikováno: Úterý 19.11.2019 10:05

Akce dokumentů