E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHuman frontier science program: Postdoktorské stáže v oblasti biologie

Human Frontier Science Program (HFSP) nabízí stipendia na zahraniční postdoktorské stáže v oblasti biologie. Přihlášky se podávají elektronicky. Podávání přihlášky je nutné zahájit nejpozději 13. 8. 2020 (získat evidenční číslo a heslo pro přístup do systému), uzávěrka přihlášek je 27. 8. 2020.

Podávat lze přihlášky na dva typy stipendií:

  • Long-Term Fellowships (LTF) pro výzkumníky s Ph.D. titulem z oblasti biologie, kteří chtějí v rámci stáže řešit projekt z oblasti life sciences s výrazně odlišným tématem výzkumu, než jakým se zabývali doposud.
  • Cross-Disciplinary Fellowships (CDF) pro výzkumníky s Ph.D. titulem z věd mimo life sciences (např. z fyziky, chemie, matematiky, počítačových věd a podobně), kteří se biologií v minulosti nezabývali, ale v rámci stáže chtějí řešit projekt z oblasti life sciences.

Stipendium je udělováno na 3 roky, přičemž poslední rok může výzkumník strávit na jiné instituci (například vrátit se na instituci, ze které na stáž vyjíždí). Žadatel musí splňovat (mimo jiné) následující podmínky:

  • Být držitel titulu PhD (v době zahájení stáže). Titul PhD musel žadatel získat maximálně 3 roky před uzávěrkou.
  • Mít k datu uzávěrky alespoň jednu publikaci (full-length research paper) jako hlavní autor vydanou nebo přijatou k publikaci v mezinárodním recenzovaném časopise.
  • K datu zahájení stáže mít v zemi, kde má stáž probíhat, stráveno maximálně 12 měsíců celkem.
  • Žadatel s národností jedné z financujících zemí (např. České republiky) může absolvovat stáž ve kterékoli zemi světa.
  • Pokud má stáž probíhat v jedné z financujících zemí (např. v České republice), může být uchazeč jakékoli národnosti.

► Postdoctoral Fellowships na stránkách HFSP.
► Application guidelines – podrobné informace o podmínkách soutěže.
► Databáze projektů podpořených HFSP.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 31. 7. 2020.

Publikováno: Pátek 31.07.2020 11:25

Akce dokumentů