E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFulbrightova stipendia

Kdo může žádat:

  • Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium v jakémkoliv z našich programů jsou české občanství, trvalý pobyt v České republice 
  • velmi dobrá znalost angličtiny

Stipendisté jsou vybíráni na základě výběrového řízení. Základním kritériem je kvalita uchazeče a jeho projektu. Při stejné kvalitě dostane přednost uchazeč, který ještě v USA nepobýval. V případě, že žadatel uspěje, zavazuje se po skončení stipendijního období pobývat 2 další roky ve své domovské zemi.

V jednom akademickém roce lze podat pouze jednu přihlášku (do jednoho programu)

Podporované obory: humanitní, přírodovědné a technické (ne klinické)

Vítána je mezioborová spolupráce

Typy stipendií:

  1. Stipendium pro postgraduální studium

Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:

  1. Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,
  2. Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,
  3. Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.

Uzávěrka 1. 9. 2020

  1. Fulbright-Masarykovo stipendium

Především na odporu dlouhodobých pobyty českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, za účelem přednášek, nebo výzkumu.

Důležitým požadavkem je aktivní komunitní život na domovské instituci (například v senátu fakulty)

  1. Stipendium pro vědce a přednášející

Především na odporu dlouhodobých pobyty českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, za účelem přednášek, nebo výzkumu.

Uzávěrka shodně 1. 11. 2020

 

 

Publikováno: Čtvrtek 02.04.2020 11:25

Akce dokumentů