E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFulbright Specialist Program obnoven

Vysokoškolská pracoviště a další instituce s edukačním posláním mohou požádat o finanční podporu pobytu odborníka z USA na dobu 2 - 6 týdnů. Lze zažádat jak o jednotlivého specialistu, tak lze vybírat z databáze specialistů v daném oboru Na pokrytí nákladů pobytu specialisty v ČR se hostitelská instituce podílí úhradou ubytování, stravování, případně místního cestovného. Stipendium, které specialista obdrží z americké strany, zahrnuje honorář a letenku. O specialistu  lze požádat vyplněním žádosti Fulbright Specialist Request Form na stránkách Fulbrightovy komise http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku 

Podrobná informace o programu je na výše uvedené webové stránce a také v přiloženém letáku.

Přiložený soubor: FulbrightSpecialistInfo2012.docx
Publikováno: Pondělí 07.01.2013 10:25

Akce dokumentů