E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFond pro podporu strategických partnerství 2020

 

 1. CHARAKTER STRATEGICKÝCH AKTIVIT

U aktivit se strategickými partnery se očekává nadstandardní úroveň výstupu:

 • identifikace, vytváření a rozvoj synergií
 • měřitelný, doložitelný přínos pro všechny zúčastněné instituce
 • dlouhodobá udržitelnost spolupráce (zajištění následného financování)
 • inovativní přístup

Podporované aktivity s partnery:

 • Středně dlouhé akademické pobyty (cca 14 dní i více), nejen jednotlivé přednášky, konference a workshopy, ale například i mimosemestrální kurzy, cyklus přednášek a podobně;
 • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace, mobilitu mezi nimi;
 • příprava mezinárodních studijních programů, projektů, které pak dále zhodnotí a dále prohloubí význam navázaného partnerství;
 • pořádání prestižních konferencí;
 • navazující projekty v dalším roce v případě úspěšné spolupráce ve výše zmíněných bodech.

FINANČNÍ PODMÍNKY

Aktuální výzva se týká aktivit se všemi strategickými partnery UK (uvedenými v příloze), vyjma projektů v rámci schématu joint seed funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá vlastní výběrová řízení a budou vyhlášeny separátně.

Výše dotace

Limit na projekt/aktivitu je  60 000 Kč u klíčových partnerů a 150 000 Kč u strategických partnerů.

Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu

 • v externích zdrojích (EU programy apod.)
 • v interních zdrojích (Fond post-doc, Fond mobility, Stipendium Václava Havla, Aktivity A, B Podpory internacionalizace atd.).

Při tvorbě rozpočtu je nutné dbát principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vydaných prostředků.

Za uznatelné náklady se považují:

 1. Cestovné, stravné a ubytovací náklady zaměstnanců UK v cizině

ve výši základní sazby zahraničního stravného dle platné vyhlášky;

 1. Cestovné, ubytovací náklady, stravné a kapesné zahraničního partnera,

stravné a kapesné musí být stanoveno v souladu s ust. § 188 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a prováděcí vyhlášky vydané podle § 189 odst. 1 zákoníku práce;

 1. Odměna špičkovým hostujícím profesorům;
 2. Catering/občerstvení na konferencích a workshopech
 • vždy je nutné doložit prezenční listinu; při současném poskytnutí stravného nutné adekvátní krácení
 1. Materiál – pouze, pokud je nositelem dlouhodobé hodnoty (sborníky z konferencí apod.), nikoliv režijní náklady

Mezi neuznatelné náklady patří například, avšak nikoliv pouze:

 1. investiční náklady
 2. režijní náklady
 3. odměny zaměstnanců UK jakéhokoli druhu
 4. stipendia studentů jakéhokoli druhu
 5. hospodářská (výdělečná) činnost
 6. waivery účastnických poplatků vlastních workshopů/konferencí
 7. alkoholické nápoje.

 

NÁVRH

Spolupráce se strategickými partnery je otevřena všem vědním oborům UK.

Náležitosti

Návrh – formulář návrhu je ke stažení na www.csp.cuni.cz.

Minimální pozice žadatele/řešitele je doktorand v zaměstnaneckém poměru k UK na základě pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ platné k 31. 12. 2020. Návrh schvaluje a podepisuje vedoucí pracoviště/katedry.

Přílohy návrhu:

 1. stručné profesní CV garanta aktivity
 2. pouze v  případě souběžného zaměstnaneckého poměru řešitele na jiné VŠ či výzkumné instituci v ČR doporučující dopis proděkana fakulty pro zahraniční vztahy.​

Na fakultní úrovni prosíme odevzdat elektronicky: pavla.pouskova@natur.cuni.cz

TERMÍNY

 

Otevření výzvy

18. listopadu 2020

Termín pro podání návrhu na fakultní úrovni

15. ledna 2020

Termín pro podání návrhů na RUK

31. ledna 2020

Vyrozumění úspěšných řešitelů

28. únor 2020

Realizace aktivit vč. vyúčtování

listopad 2020

Přílohy: 1) seznam partnerů

               2) formulář_2020

 

Publikovala: Pousková, OPV

 

Publikováno: Pondělí 18.11.2019 14:55

Akce dokumentů