E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFond mobility UK jarní výzva 2020

 Od 3. února do 15. března bude otavřena aplikace pro podávání návrhlů FM v jarním kole. 

Základní podmínky pro podání žádosti:

Cílem Fondu mobility (dále FM) Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

  • studium zahraničních studentů na UK

  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Nárok na podporu z FM má:

  • student prezenční formy studia

  • akademický pracovník s úvazkem 0.5+

  • fakulta pro účely úhrady nákladů spojených s pobytem zahraničního studenta na UK

  • fakulta a další orgány UK na úhradu nákladů spojených s pobytem zahraničního akademického pracovníka na UK

Bližší informace, pravidla a priority fondu, včetně odkazu na vstup do aplikace nalezne na: https://cuni.cz/UK-43.html

Pravidla Přírodovědecké fakulty:

Hodnocení žádostí probíhá na fakultě ve dvou kolech: na jednotlivých sekcích a v rámci fakulty jako celku.

Kompletní žádosti (včetně všech příloh) musí být převedeny do stavu odevzdaný, vytištěny a předány na sekretariát příslušné sekce v těchto termínech:

Biologie: termín 11. 3. 2020do kanceláře biologické sekce, číslo dveří 28 do 13:00

Chemie: 10. 3.2020

Geografie: 13. 3. 2020

Geologie: termín 13. 3. 2020

Neodevzdávejte žádosti na OPV, ale vždy na příslušný sekční sekretariát.

Kontakt: Pavla Pousková, OPV, 221 951 160

Publikováno: Pátek 31.01.2020 11:55

Akce dokumentů