E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFOND MOBILITY PODZIM 2021

Otevření výzvy: výzva je otevřena od 20. 9. do 25. 10. 2021

POZOR na sekční termíny odevzdání, které jsou o několik dní dříve. Do 25. 10. bude aplikace otevřena pro případnou editaci žádostí.

Žádosti se podávají do aplikace na portálu IS Věda.

Postup:

 1. žadatel vyplní formuláře na portálu IS Věda, včetně všech relevatních příloh
 2. převede žádost do stavu "odevzdaný"
 3. odevzdá tištěnou verzi žádosti (kompletní) na sekční sekretariát

Termíny sekčních uzávěrek: 

 1. Biologie 20. 10. 2021, 13 hod
 2. Chemie 20. 10. 2021
 3. Geografie 21. 10. 2021
 4. Geologie 21. 10. 2021

Podmínky soutěže:

 • Před přípravou žádosti konzultujte PRIORITY FM.  Žádosti mimo priority budou ze soutěže vyřazeny.

 • Podrobnější informace tohoto kola, formuláře a pokyny najdete zde : PODZIM 2021

 • Vstup do aplikace IS VĚDA

V případě potřeby neváhejte kontaktovat OPV, Pousková Pavla, pavla.pouskova@natur.cuni.cz, 221 951 160

English version

CU Mobility Fund coimpetition

Call opening: 20. 9. 2021 - 25.10. 2021

ATTENTION to submission deadlines of particular departments, which are a few days earlier. Until 25. 10. the application will be open for possible editing.

Applications are submitted to the application on the IS Věda portal.

Procedure:

 1. applicant fills his/her application on the IS Věda portal (including relevant attachments)
 2. submit application (status submitted)
 3. print and forward his/her application to the department secretariat office (completed with all attachments)

Departments deadlines:

Biology 20. 10. 13pm

Chemistry 20. 10. 

Geography 21. 10. 

Geology 21. 10. 

Conditions of the competition: 

Firstly look at the Fund priorities:  https://cuni.cz/UK-357.html Applications outside the priorities will be excluded from the competition.

More information about this round, forms and instructions can be found here : https://cuni.cz/UK-43.html

Application IS Věda: https://loginveda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword

If necessary, please do not hesitate to ask contact person for help or more information: Pousková Pavla, pavla.pouskova@natur.cuni.cz, 221 951 160

​Publikovala: Pousková, OPV

Publikováno: Úterý 14.09.2021 15:15

Akce dokumentů