E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNadace Experientia: zahraniční stáže pro postdoky – organická chemie

Nadace Experientia nabízí stipendia pro výzkumníky-postdoky v oborech organická, bioorganická nebo medicinální chemie. Stipendium umožňuje absolvovat roční stipendijní pobyt nebo odbornou stáž na prestižní zahraniční univerzitě dle vlastního výběru žadatele. Uzávěrka je 15. 3. 2021.

O udělení finančního příspěvku mohou žádat výlučně fyzické osoby do věku 35 let, a to nejdříve jeden rok před ukončením PhD studia. Příspěvek se uděluje absolventům PhD studia na českých vysokých školách. Stipendium je určeno k úhradě cestovních a pobytových nákladů.

Žádost o udělení příspěvku musí obsahovat:

  • představení vědeckého projektu, který má být během stáže řešen (v angličtině v rozsahu 3-4 normostrany)
  • výši žádané částky
  • strukturovaný životopis žadatele v angličtině
  • doporučující dopis školitele
  • identifikační údaje přijímající osoby ze zahraniční univerzity (jméno, příjmení, adresa pracoviště, telefonní číslo a e-mail)
  • zvací dopis k jednoročnímu studijnímu pobytu od přijímací osoby ze zahraniční univerzity s uvedením předpokládaného počátku pobytu a [informace o] nezbytných finančních pobytových nákladech

Nadace Experientia – Zahraniční stáže – podrobné informace pro žadatele.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 20. 10. 2020.

Publikováno: Úterý 20.10.2020 15:00

Akce dokumentů