E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŠvýcarský federální technologický institut – otevřené PhD pozice

Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL) vypisuje v rámci programu EPFLglobaLeaders 48 otevřených PhD pozic. Uzávěrka přihlášek je 15. 12. 2020 (Call 1)
a 15. 4. 2021 (Call 2).

Součástí přihlášky je návrh doktorandského výzkumného projektu, který není tematicky omezen, nicméně (pro potřeby hodnocení) musí být zařazen do některé z následujících vědních oblastí:

 • Advanced manufacturing;
 • Architecture and sciences of the city;
 • Biotechnology and bioengineering;
 • Computational and quantitative biology;
 • Civil and environmental engineering;
 • Chemistry and chemical engineering;
 • Electrical engineering;
 • Energy;
 • Finance;
 • Computer and communication sciences;
 • Mathematics;
 • Microsystems and microelectronics;
 • Molecular life sciences;
 • Management of technology;
 • Materials science and engineering;
 • Neuroscience;
 • Photonics;
 • Physics;
 • Robotics, control and intelligent systems.

Dále musí být v přihlášce uvedeno, na kterém pracovišti institutu by projekt měl být řešen, a jména potenciálního školitele a spolu-školitelů

Žadatel musí k datu uzávěrky splňovat následující podmínky:

V posledních 3 letech strávil (pracoval nebo studoval) ve Švýcarsku maximálně 12 měsíců (krátké pobyty typu dovolené se nepočítají).

Není držitelem titulu PhD a od získání titulu opravňujícího k zahájení doktorského studia strávil ve výzkumu méně než 4 roky (doktorské studium se pokládá za působení ve výzkumu).

Je držitelem magisterského titulu (nebo má srovnatelné vzdělání a praxi ve výzkumu) ke dni podpisu smlouvy.

EPFLglobaLeaders programme.
Shrnutí informací k této výzvě.
– podrobné informace pro žadatele včetně formulářů přihlášky a odkazu pro odeslání.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 13. 10. 2020.

Publikováno: Úterý 13.10.2020 15:00

Akce dokumentů