E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní pobyty: AUS, NZ, SG, JAR

Přírodovědecká fakulta bude nominovat studenty na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod s následujícími univerzitami:

Austrálie:

University of Queensland -  3 roční / 6 semestrálních pobytů

Macquarie University - 4 semestrální pobyty

University of Melbourne  - 4 semestrální pobyty

Nový Zéland:

University of Otago - 2 roční / 4 semestrální pobyty

Singapur:

Nanyang Technloogical University - 1 roční / 2 semestrální pobyty

Jihoafrická republika:

University of Pretoria - 1 student

K výběrovému řízení předloží studenti v angličtině:

 • životopis (s aktuálními kontaktními údaji: e-mail, mobil)
 • motivační dopis (včetně uvedení období/délky studia)
 • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě
 • doporučující dopis z katedry
 • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
 • studijní průměr za celé studium na VŠ
 • doklad o jazykové způsobilosti
 • kopie pasu

Veškeré dokumenty je potřeba předložit ve formátu A4 v nesešité podobě.

Studenti doktorského studijního programu, kteří chtějí na partnerské univerzitě uskutečnit výzkumný pobyt, dodají k výběrovému řízení příslib vedení akademického pracovníka z přijímající univerzity (tutora).

Uzávěrka přihlášek na PřF: 10.5.2019

Pokud budete předkládat přihlášku, prosím předem o mailovou informaci na adresu foreign@natur.cuni.cz s následujícími údaji:

 • ročník,
 • obor studia,
 • stupeň studia na UK a stupeň studia, na který se na partnerskou univerzitu hlásíte (undergraduate, graduate), 
 • plánovanou délku studia v zahraničí.

 

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení jsou k dispozici na internetových stránkách univerzit. Podrobnější aktualizované informace k výběrovému řízení se nacházejí na webových stránkách RUK Studentská mobilita/Meziuniverzitní dohody: http://www.cuni.cz/UK-37.html.

Publikovala: Eva Tesaříková Březinová, OPV

Publikováno: Čtvrtek 11.04.2019 13:10

Akce dokumentů