E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBarrande Fellowship Program 2021

Barrande Fellowship Program je stipendijní program na podporu výjezdů českých studentů doktorského studia do Francie a francouzských doktorandů do Česka.

Vyjet mohou studenti doktorského studia zapsaní na české VŠ.  Program je určen i nefrankofonním studentům za předpokladu, že francouzský školitel/pedagog souhlasí se studiem či výzkumnou stáží v angličtině. 

Výjezd je možno uskutečnit jako stáž, nebo pod dvojím vedením (cotutelle).

Stipendium je udělováno  maximálně na 3 roky. Student absolvuje tři pobyty ve Francii a každý rok po dobu pěti měsíců pobírá stipendium. Pobyty v  zahraničí by měly začínat vždy 1. října nebo 1. listopadu. 

Výzkumná stáž trvá 1 až 3 měsíce.

Stipendium je ve výši 1 000 eur měsíčně (platí pro doktorské studium i krátkodobou stáž).  

Přihláška:

Přihlašování probíhá přes stráky programu a dále přes Akademickou informační agenturu. Nejprve je potřeba se registrovat a následně vyplnit žádost o přiznání stipendia.

Dokumenty potřebné k žádost - v angličtině:

  • CV (max. 2 strany)

  • průvodní dopis (max. 2 strany)

  • popis projektu (max. 2 strany)
  • dopisy od českého a francouzského vedoucího/pedagoga 

Podepsanou a vyplněnou žádost zašle spolu se všemi požadovanými dokumenty na adresu Akademické informační agentury aia@dzs.cz

Další informace zde.

Publikovala: Pousková, OPV

  1.  

Publikováno: Úterý 08.12.2020 08:45

Akce dokumentů