E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktivita MOBILITY - Francie, Argentina

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015.

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskeho

Výzva k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu se Základní dohodou o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou, podepsanou v Praze dne 12. května 1974, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015.

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/argentina

 V souvislosti s vyhlášením výzvy k podávání návrhů společných česko-argentinských projektů s uzávěrkou dne 15. května a česko-francouzských výzkumných projektů s uzávěrkou dne 31. května bych Vás ráda informovala o situaci s podepisováním návrhů projektů. V loňském roce byla pro program mobility vystavena specifická plná moc na dobu neurčitou děkanům těchto fakult: LF HK, LF Pl, PřF, MFF, FF, FSV, PedF. Tyto plné moci tedy platí i pro výzvu v letošním roce. Je potřeba odevzdat na MŠMT jejich ověřenou kopii spolu s návrhem projektu.

Přiložený soubor: MOBILITY_Francie 2014-2015.doc
Publikováno: Pátek 08.03.2013 08:20

Akce dokumentů