E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktion ČR - Rakousko

Podpora projektů pro:

1) studenty

2) akademické pracovníky

3) oprávněné instituce (VŠ)

Podporované období: 15. 10. - 31. 12. 2021

Podporované aktivity:

  • témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.
  • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  • finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika – Rakousko;
  • letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
  • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (účast mladých výzkumných pracovníků do 10 let po ukončení disertace na realizaci projektu – výchova budoucí vědecké generace).

Pokyny pro sestavení projektu a podrobné informace naleznete zde:

AKTION - projekty a granty

AKTION 2021 pokyny k aktuální výzvě

Projekt se podává jako jeden celek za celou fakultu a posléze i univerzitu.

Návrhy projektů posílejte na: hedvika.palenikova@natur.cuni.cz (pavla.pouskova@natur.cuni.cz)

Termín pro podání návrhů 25. 8. 2021

 

Publikováno: Středa 11.08.2021 10:20

Akce dokumentů