E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAKTION ČR - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

V tomto roce je při podávání žádostí změna. Žádosti jsou administrovány rektorátem UK, který podává jednu žádost za všechny, respektive kompletní žádost s návrhy všech fakult.

Termín pro podání na RUK: 6. 9. 2019

Návrhy jednotlivých projektů musí být opatřeny podpisem děkana a parafou sekčního proděkana.

Fakultní termín: 30. 8. 2019

Kompletní projekty, prosím, zasílejte elektronicky na: pavla.pouskova@natur.cuni.cz

Podrobné pokyny k sestavení žádostí, formuláře a podmínky:

Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a ukončení pro rok 2019:
https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/

Formulář:

https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/formular/ 

MŠMT -Výzva č. 5:

http://www.msmt.cz/file/49733/

Publikovala: Pousková, OPV

Publikováno: Pondělí 12.08.2019 11:55

Akce dokumentů