E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



AKTION Česká republika – Rakousko: stipendia pro studenty a akademiky

Program AKTION Česká republika - Rakousko nabízí několik druhů stipendií na studijní a výzkumné pobyty na státních univerzitách a odborných vysokých školách v Rakousku. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2019.

Prosím, pozorně si přečtěte podrobné informace na stránkách příslušného programu.

Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

  • Stipendia jsou určena pro:
    studenty magisterských a doktorských studijních programů pro přípravu diplomové nebo disertační práce, délka stáže je 1 - 5 měsíců;
    nebo pro:
    akademické pracovníky na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu, délka stáže je maximálně 3 měsíce.
  • O stipendium se mohou ucházet studenti a akademičtí pracovníci vysokých škol v ČR (občané EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska).
  • Stipendium je možné obdržet pouze jednou během pregraduálního a jednou během postgraduálního studia a nelze je prodloužit. Věková hranice není stanovena.
  • Podrobné informace na stránkách programu včetně odkazů na potřebné formuláře.

Kontaktní osoba pro tento program na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 8. 8. 2019.

Publikováno: Čtvrtek 08.08.2019 10:00

Akce dokumentů