E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAIA - stipendia Řecko a Lotyšsko

Akademická informační agentura vypisuje tato výběrová řízení:

Akademičtí pracovníci 

studijní a výzkumné pobyty v Řecku v roce 2021.

- maximální délka pobytu je 7 dní,

- výše stipendia činí 110 Eur denně.

Podklady k výběrovému řízení:

- vyplněný a potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia,  žádné jiné podklady nejsou požadovány; potvrzení zahraničního oddělení fakulty může být naskenované

- akceptační dopis budou vybraní uchazeči předkládat nejdéle 2 měsíce před zahájením pobytu

- podklady se odevzdávají na adresu Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Upozorňujeme, že řecká strana ještě pobyty nenotifikovala.

Publikovala: Pousková, OPV

Publikováno: Čtvrtek 07.01.2021 08:20

Akce dokumentů