E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení12. výzva POST-DOC

Fond pro post-doc zahraniční pracovníky

Fond post-doc umožňuje získat kvalitní zahraniční výzkumníky, absolventy PhD studia na pozice akademických pracovníků fakulty. Tito výzkumníci jsou řešiteli vybraného tématu a působí na fakultě po dobu maximálně 2 let.

Na financování se podílí Univerzita Karlova spolu s fakultou.

  1. Fakulta pokryje část mzdových prostředků uchazeče v minimální výši 1.000 EUR
  2. UK přispívá částkou ve výši 37.500,- Kč (po odečtení zákonné pojištění 28.000,- Kč)

Termíny

Fakulta navrhuje stěžejní vědecké projekty, které by měly být součástí vědecko-výzkumné činnosti a zároveň předmětem řešení vybraného uchazeče.

Termín pro podání návrhů je do 31.5. 2019.

Pro návrh použijte formuláře (viz příloha)  a odevzdejte elektronicky na foreign@natur.cuni.cz.

Vybraná témata budou inzerována na stránkách PřF a UK. 

Zahájení financování pobytů vybraných uchazečů je od 1. 1. 2020.

 

Další kroky

V této fázi  budou osloveni garanti vybraných uchazečů, aby zajistili přípravu podkladů.

Po uchazeči je požadováno:

  1. projekt (příloha 2 a 3)
  2. životopis
  3. seznam publikací
  4. kopie diplomu
  5. doporučení vědeckého pracovníka, či školitele

Uchazeči předají své žádosti řešitelům. Řešitelé projektu následně u vybraného/ných kandidáta/ů vyplní "Fond Post-doc pobytů Univerzity Karlovy" (parafuje vedoucí pracoviště).

Termín odevdzání žádosti 15.7.2019 

  • formulář Fond Post-doc pobytů UK - podepsaný originál,
  • další dokumenty možno v elektronické podobě - OPV foreign@natur.cuni.cz

Všechny dokumenty včetně příloh pak budou odevzdány na zahraniční odbor RUK. Vyhodnocení kandidátů provede nezávislá univerzitní komise.

 

Vystavil: OPV, Mgr. Eva Tesaříková Březinová

 

Přiložený soubor: postdoc anotace (1).docx
Další soubor: postdoc anotace (1).docx
Publikováno: Úterý 14.05.2019 14:10

Akce dokumentů