E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZahraniční administrativa

Přehled možností studia v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

Kanál RSS


ERASMUS
Nejvyužívanější program mobility (pro studenty i pedagogy)

Fond mobility UK
F
inancuje jinak domluvené mobility z rozpočtu UK, především, ale nejen, studentům.

Další programy mobility
Přehled programů, které je možné využít k zajištění mobility (sjednání pobytů nebo získání financí).

Stipendijní pobyty UK
Studium v zahraničí financované (včetně životních nákladů) stipendiem poskytnutým UK.

Výběrová řízení na studijní pobyty
Možnost studia zdarma na neevropských univerzitách, bez zajištěného financování (možno žádat o peníze jinde).

Podpora internacionalizace 

Podpora internacionalizace UK

Post - Doc Fund
Podpora UK pro financování pozic post-doců ze zahraničí.

Co-Tutelle
Doktorské studium pod dvojím vedením (na dvou univerzitách).

MSCA Individual Fellowships
Granty na 1-2 leté postdoktorské stáže spojené s mezinárodní mobilitou.
(
The information is also available in English.)


Pomoc v nouzi
Co udělat před odjezdem a v případě nenadálé situace v zahraničí.

Formuláře

Návody a informace

Aktuálně

Podrobný výpis aktualit na samostatné stránce.

Sort Date Nadpis
11.04.2018 Výměnné studijní pobyty USA, Kanada LS 2018/2019
11.04.2018 Výměnné studijní pobyty AU, NZ, JP, SG 2018/2019
09.04.2018 EIT FOOD: možnost praktických stáží v zemědělsko-potravinářském sektoru
09.04.2018 Postdok stáž: příprava MSCA-IF projektu s německou firmou
05.04.2018 Seminář na PřF: Program H2020 – stáže pro postdoky
05.04.2018 Krátkodobá stipendia DAAD - uzávěrka 1. 5.
05.04.2018 Pozvánka na prezentaci - Pojďte studovat do Švédska
04.04.2018 Dobrovolná služba programu EU Erasmus +
04.04.2018 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
04.04.2018 Česko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
29.03.2018 Některé otevřené postgraduální, PhD a postdok pozice v Německu i jinde
28.03.2018 Univerzitní workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships – 25/4/2018 – připomenutí
23.03.2018 Italian government schoolarships 2018/2019
22.03.2018 Study in Prague photo/video competition
22.03.2018 Central European Network - Central Kolleg
20.03.2018 Maďarsko - stipendia VŠ pedagogům - uzávěrka
19.03.2018 Univerzita v Lausanne - Staff training
16.03.2018 AKTION Česká republika – Rakousko: stipendia pro vysokoškolské učitele

Akce dokumentů