E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZahraniční administrativa

Přehled možností studia v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

Kanál RSS


ERASMUS
Nejvyužívanější program mobility (pro studenty i pedagogy)

Fond mobility UK
F
inancuje jinak domluvené mobility z rozpočtu UK, především, ale nejen, studentům.

Další programy mobility
Přehled programů, které je možné využít k zajištění mobility (sjednání pobytů nebo získání financí).

Stipendijní pobyty
Studium v zahraničí financované (včetně životních nákladů) stipendiem poskytnutým UK.

Výběrová řízení na studijní pobyty
Možnost studia zdarma na neevropských univerzitách, bez zajištěného financování (možno žádat o peníze jinde).

Podpora internacionalizace PřF

Podpora internacionalizace UK (POINT)

Fond JUNIOR
Podpora UK pro financování pozic post-doců ze zahraničí.

Co-Tutelle
Doktorské studium pod dvojím vedením (na dvou univerzitách).

MSCA Postdoctoral Fellowships
Granty na 1-2 leté postdoktorské stáže spojené s mezinárodní mobilitou.
(
The information is also available in English.)

Cestovní pojištění

Přijetí zahraničního studenta


Pomoc v nouzi
Co udělat před odjezdem a v případě nenadálé situace v zahraničí.

Formuláře

Návody a informace

Aktuálně

Podrobný výpis aktualit na samostatné stránce.

Sort Date Nadpis
20.11.2013 Pokyny k vypracování průběžných a závěrečných zpráv MŠMT
19.11.2013 Plán spolupráce s Universität des Saarlandes na léta 2015 - 2017
13.11.2013 Doplňující informace - Program Horizont 2020
05.11.2013 Doktorandská stipendia 2014 Univerzita Vídeň
01.11.2013 Seminář o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí
01.11.2013 Seminář o programu Horizon 2020 na PřF UK
31.10.2013 Informace o stipendiích DAAD do Německa
30.10.2013 Informace o možnosti získání stipendií ke studiu na University of Oxford.
24.10.2013 Dotace na projekty spolupráce s Rakouskem
24.10.2013 Stipendijní program "Endeavour"
23.10.2013 The EU Horizon 2020
17.10.2013 Univerzita Kolín nad Rýnem - stipendijní pobyty pro doktorandy
14.10.2013 Výběrové řízení - USA, Kanada a Latinská Amerika 2014/2015
11.10.2013 Programu HORIZON 2020
10.10.2013 Otevřená Výzva pro předkládání žádosti o grant z Fondu Partnerství
07.10.2013 Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv 2014/2015
01.10.2013 Podzimní semináře mobilit IPC
01.10.2013 Česko-polské fórum

Akce dokumentů