E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZahraniční administrativa

Přehled možností studia v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

Kanál RSS


ERASMUS
Nejvyužívanější program mobility (pro studenty i pedagogy)

Fond mobility UK
F
inancuje jinak domluvené mobility z rozpočtu UK, především, ale nejen, studentům.

Další programy mobility
Přehled programů, které je možné využít k zajištění mobility (sjednání pobytů nebo získání financí).

Stipendijní pobyty
Studium v zahraničí financované (včetně životních nákladů) stipendiem poskytnutým UK.

Výběrová řízení na studijní pobyty
Možnost studia zdarma na neevropských univerzitách, bez zajištěného financování (možno žádat o peníze jinde).

Podpora internacionalizace PřF

Podpora internacionalizace UK (POINT)

Fond JUNIOR
Podpora UK pro financování pozic post-doců ze zahraničí.

Co-Tutelle
Doktorské studium pod dvojím vedením (na dvou univerzitách).

MSCA Postdoctoral Fellowships
Granty na 1-2 leté postdoktorské stáže spojené s mezinárodní mobilitou.
(
The information is also available in English.)

Cestovní pojištění

Přijetí zahraničního studenta


Pomoc v nouzi
Co udělat před odjezdem a v případě nenadálé situace v zahraničí.

Formuláře

Návody a informace

Aktuálně

Podrobný výpis aktualit na samostatné stránce.

Sort Date Nadpis
06.02.2014 Rakousko - Fotografická soutěž pro mládež "Mezikulturní setkání"
06.02.2014 Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014
04.02.2014 Pozvánka na seminář o meziuniverzitní spolupráci s USA
27.01.2014 Spuštění portálu HORIZONT 2020
24.01.2014 Poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky (ukazatel F)
24.01.2014 Pozvánka na seminář pro předkládání žádostí ERASMUS+
20.01.2014 Nabídka spolupráce s firmou MediTox, s.r.o. v oblasti preklinického výzkumu a vývoje léčiv.
13.01.2014 Nabídka stipendia na magisterské studium na ENS Paris.
09.01.2014 FP7 - Marie Curie Initial Training - University Leuven
07.01.2014 Výběrové řízení na studijní pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu
03.01.2014 Stipendia na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2014/2015 - A.I.A
03.01.2014 AKTION ČR - Rakousko
03.01.2014 Norské fondy a fondy EHP
03.01.2014 SCIEX - NMSch - Fond na stipendia
10.12.2013 7. světový studentský environmentální summit- Stellenbosch 2014
29.11.2013 Prezentace programů
29.11.2013 NOVÁ VÝZVA ERASMUS MUNDUS (AKCE 2)
26.11.2013 Semináře o studiu pořádané Informačně-poradenským centrem UK.

Akce dokumentů