E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZahraniční administrativa

Přehled možností studia v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

Kanál RSS


ERASMUS
Nejvyužívanější program mobility (pro studenty i pedagogy)

Fond mobility UK
F
inancuje jinak domluvené mobility z rozpočtu UK, především, ale nejen, studentům.

Další programy mobility
Přehled programů, které je možné využít k zajištění mobility (sjednání pobytů nebo získání financí).

Stipendijní pobyty UK
Studium v zahraničí financované (včetně životních nákladů) stipendiem poskytnutým UK.

Výběrová řízení na studijní pobyty
Možnost studia zdarma na neevropských univerzitách, bez zajištěného financování (možno žádat o peníze jinde).

Podpora internacionalizace

Formuláře

Návody a informace

Post - Doc Fund
Podpora UK pro financování pozic post-doců ze zahraničí.

Co-Tutelle
Doktorské studium pod dvojím vedením (na dvou univerzitách).

Pomoc v nouzi
Co udělat před odjezdem a v případě nenadálé situace v zahraničí.

Aktuálně

Podrobný výpis aktualit na samostatné stránce.

Sort Date Nadpis
02.02.2017 "SILESIA 2017" Geosymposium pro mladé vědce
02.02.2017 Některé otevřené postgraduální, PhD a postdok pozice v Německu i jinde v Evropě
30.01.2017 Postdoktorské pozice ve výzkumných centrech University of Santiago
24.01.2017 Stipendia Taiwan 2017
20.01.2017 Výměnné pobyty - KAIST Korea
17.01.2017 UNI VIRGINIA - Fulbrightova komise - prodloužení deadline
13.01.2017 AKTION Česká republika – Rakousko: výzkumné stáže
13.01.2017 AKTION Česká republika - Rakousko: habilitační stipendia
13.01.2017 Otevřená PhD pozice v Německu
11.01.2017 Otevřená postdok pozice v Natural History Museum, London
11.01.2017 Program CEEPUS: volné stipendijní měsíce do některých zemí
10.01.2017 Cestovní stipendia Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 2017
09.01.2017 Otevřené postgraduální a postdok pozice v Německu a Rakousku
06.01.2017 Možnost výzkumné stáže na University of Pittsburgh (ne pro studenty)
05.01.2017 Postdoktorandská stipendia - Japonsko 2018/2019
04.01.2017 Změna v podávání žádostí do Fondu Mobility
04.01.2017 Otevřené PhD pozice v Německu a Rakousku
03.01.2017 Stipendijní pobyty v USA

Akce dokumentů