E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZahraniční administrativa

Přehled možností studia v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

Kanál RSS


ERASMUS
Nejvyužívanější program mobility (pro studenty i pedagogy)

Fond mobility UK
F
inancuje jinak domluvené mobility z rozpočtu UK, především, ale nejen, studentům.

Další programy mobility
Přehled programů, které je možné využít k zajištění mobility (sjednání pobytů nebo získání financí).

Stipendijní pobyty UK
Studium v zahraničí financované (včetně životních nákladů) stipendiem poskytnutým UK.

Výběrová řízení na studijní pobyty
Možnost studia zdarma na neevropských univerzitách, bez zajištěného financování (možno žádat o peníze jinde).

Podpora internacionalizace - v současnosti pozastaven, žádosti nejsou přijímány

Formuláře

Návody a informace

Post - Doc Fund
Podpora UK pro financování pozic post-doců ze zahraničí.

Co-Tutelle
Doktorské studium pod dvojím vedením (na dvou univerzitách).

Pomoc v nouzi
Co udělat před odjezdem a v případě nenadálé situace v zahraničí.

Aktuálně

Podrobný výpis aktualit na samostatné stránce.

Sort Date Nadpis
22.03.2017 Stipendia francouzské vlády: PhD co-tutelle a výzkumné stáže - prodloužena uzávěrka
21.03.2017 Letní jazykový kurz - Humboldtova UNI
16.03.2017 Některé otevřené postgraduální a PhD pozice v Německu i jinde v Evropě
16.03.2017 EUDAT Summer School: práce s výzkumnými daty
16.03.2017 CIMO Fellowships: stipendia na mobilitu doktorandů do Finska
14.03.2017 Studijní stipendia Česko-německého fondu budoucnosti
14.03.2017 Univerzita Padova - nové program pro zahraniční studenty
14.03.2017 Krátkodobá stipendia DAAD - nová uzávěrka
13.03.2017 CEFRES: roční stáž pro doktorandy například ze sociální geografie
13.03.2017 Letní kurz bulharštiny - prodloužení uzávěrky
07.03.2017 Fulbright Specialist Program: návštěva amerického akademika
07.03.2017 Program CEEPUS: nabídka stipendií pro Maďarsko
03.03.2017 Elektronický systém pro podávání žádostí Fondu mobility
03.03.2017 JSPS: výzkumné stáže v Japonsku pro postdoky a doktorandy
02.03.2017 Stipendia Korejská republika
02.03.2017 Stipendia - studijní program MBA, Kypr
01.03.2017 Některé otevřené PhD a postdok pozice v Německu i jinde v Evropě
28.02.2017 AKTION Česká republika - Rakousko: stipendia pro vysokoškolské učitele

Akce dokumentů