E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZahraniční administrativa

Přehled možností studia v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

Kanál RSS


ERASMUS
Nejvyužívanější program mobility (pro studenty i pedagogy)

Fond mobility UK
F
inancuje jinak domluvené mobility z rozpočtu UK, především, ale nejen, studentům.

Další programy mobility
Přehled programů, které je možné využít k zajištění mobility (sjednání pobytů nebo získání financí).

Stipendijní pobyty UK
Studium v zahraničí financované (včetně životních nákladů) stipendiem poskytnutým UK.

Výběrová řízení na studijní pobyty
Možnost studia zdarma na neevropských univerzitách, bez zajištěného financování (možno žádat o peníze jinde).

Podpora internacionalizace 

Podpora internacionalizace UK

Post - Doc Fund
Podpora UK pro financování pozic post-doců ze zahraničí.

Co-Tutelle
Doktorské studium pod dvojím vedením (na dvou univerzitách).

MSCA Individual Fellowships
Granty na 1-2 leté postdoktorské stáže spojené s mezinárodní mobilitou.
(
The information is also available in English.)

Cestovní pojištění


Pomoc v nouzi
Co udělat před odjezdem a v případě nenadálé situace v zahraničí.

Formuláře

Návody a informace

Aktuálně

Podrobný výpis aktualit na samostatné stránce.

Sort Date Nadpis
24.09.2018 Stipendia na studium v Bavorsku
24.09.2018 Pasteur - Paris University International Doctoral program 2019
20.09.2018 Talented Young Scientist Program: výzkumné stáže v Číně
19.09.2018 Studentská soutěž Domu zahraniční spolupráce
19.09.2018 UN Youth Volunteers Programme: roční dobrovolnické stáže v rozvojových zemích
18.09.2018 Ceepus - volné stipendijní měsíce Slovinsko ZS 2018/2019
18.09.2018 Některé otevřené PhD a postdok pozice v Německu
18.09.2018 3. Česko-bavorské vysokoškolské fórum
14.09.2018 University of Copenhagen, Faculty of Science – otevřené PhD pozice
14.09.2018 Stipendia - Bavorsko
12.09.2018 Stipendia Fulbright - připomenutí uzávěrek
11.09.2018 Výzva MŠMT - CEEPUS III
11.09.2018 Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv 2018/2019
05.09.2018 EHP – spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem: výzva bilaterálního fondu
04.09.2018 Welcome Day for International degree Students
04.09.2018 Některé otevřené PhD a postdok pozice v Německu i jinde
30.08.2018 Stipendia Erasmus: dodatečné kolo výběrových řízení na katedrách a ústavech
30.08.2018 Joint Research Centre: pracovní příležitosti pro vědce

Akce dokumentů