E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZahraniční administrativa

Přehled možností studia v zahraničí a mezinárodní spolupráce.

Kanál RSS


ERASMUS
Nejvyužívanější program mobility (pro studenty i pedagogy)

Fond mobility UK
F
inancuje jinak domluvené mobility z rozpočtu UK, především, ale nejen, studentům.

Další programy mobility
Přehled programů, které je možné využít k zajištění mobility (sjednání pobytů nebo získání financí).

Stipendijní pobyty
Studium v zahraničí financované (včetně životních nákladů) stipendiem poskytnutým UK.

Výběrová řízení na studijní pobyty
Možnost studia zdarma na neevropských univerzitách, bez zajištěného financování (možno žádat o peníze jinde).

Podpora internacionalizace PřF

Podpora internacionalizace UK (POINT)

Fond JUNIOR
Podpora UK pro financování pozic post-doců ze zahraničí.

Co-Tutelle
Doktorské studium pod dvojím vedením (na dvou univerzitách).

MSCA Postdoctoral Fellowships
Granty na 1-2 leté postdoktorské stáže spojené s mezinárodní mobilitou.
(
The information is also available in English.)

Cestovní pojištění

Přijetí zahraničního studenta


Pomoc v nouzi
Co udělat před odjezdem a v případě nenadálé situace v zahraničí.

Formuláře

Návody a informace

Aktuálně

Podrobný výpis aktualit na samostatné stránce.

Sort Date Nadpis
22.11.2021 EPFLeaders4impact
22.11.2021 Barrande Fellowship Programme for 2022
15.11.2021 Jednoměsíční stipendia/One-month scholarships
15.11.2021 Czech-French Cooperation in Science
10.11.2021 Sběr kurzů určených k virtuální mobilitě v rámci Aliance 4EU+
03.11.2021 Akademická mobilita/Competition for mobility of academics, doctoral students and post-doctoral students
02.11.2021 Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv MŠMT
02.11.2021 From Bench to Paper ‐ Scientific Writing for the Health and Life Sciences
02.11.2021 Výzva na projekty institucionální spolupráce vyhlášena
01.11.2021 Podpora POINT podzim 2021
27.10.2021 Stáž na úseku OBSE Stálé mise ČR při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni
22.10.2021 Erasmus Staff Training Week in Barcelona
14.10.2021 Postdoc scholarships and fellowship grants
13.10.2021 Studijní pobyty/exchange study stays
11.10.2021 Postdoc scholarship: Austrian Academy of Sciences
06.10.2021 Autumn School: Technological Innovation in Education 2021
06.10.2021 Post-doc researcher in material science/physics/chemistry
04.10.2021 PhD student positions at the IMPRS for Molecular Life Sciences in Munich

Akce dokumentů