E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikační činnost

Evidence výsledků publikační činnosti a aplikovaného výzkumu fakulty

 

 

Vstup do sběrné aplikace OBD: http://verso.is.cuni.cz/

Přednostně kontaktujte příslušné zpracovatele pracovišť OBD/RIV na PřF (viz aktuální seznam).

 

Mapa stránek

 • Zpracovatelé - na této stránce je aktuální seznam zpracovatelů, platné návody a metodické materiály, dokumentaci ze setkání zpracovatelů k aktuálnímu kolu sběru publikační činnosti
 • Časté dotazy -  odpovědi na dotazy, které se při komunikaci s fakultními správci často opakují a mohou poskytnout odpověď dříve, než kontaktujete fakultního správce
 • Užitečné odkazy - seznam odkazů užitečných pro ověřování správnosti záznamů výsledků
 • Archiv - podklady ze schůzek k minulým kolům sběru
 • Statistiky - NOVÉ

 

Důležité termíny 

 • sběr a vkládání do OBD do 29. února 2020 

 • kontroly do 18. 3. 2020 (všechny výsledky do stavu Schválený pracovištěm)

Odkazy

 

Sběr publikační činnosti na PřF UK

Na PřF UK je organizací sběru publikační činnosti pověřeno Oddělení podpory vědy (OPV), které:

 • zajišťování školení pro uživatele OBD,  

 • zajišťování školení pro zpracovatele v platné metodice a dalších pokynů RVVI nebo UK, 

 • zajišťování informační podpory zpracovatelům včetně případných konzultací,

 • včasné vyhlášení a zveřejnění závazných termínů pro autory a zpracovatele pro ukončení sběru dat za daný rok,

 • formální zařazení výsledků do datové dávky pro RIV za daný rok a následné vygenerování 

  datových dávek pro RIV za daný rok, 

 • zpracování přehledů a analýz pro potřeby fakulty, 

 • namátková kontrola a případná oprava vybraných záznamů, 

 • komunikace a konzultace s příslušnými pracovišti RUK a fakultními správci jiných fakult/součástí UK,

 • příprava datových dávek pro Pilíř II a Pilíř III.

Kontakt

publikacni.cinnost@natur.cuni.cz

fakultní správce:

Mgr. Eva Tesaříková Březinová
email: eva.tesarikova@natur.cuni.cz
telefon: 221 95 1591

sekční správce:

Bc. Radka Lukášová, email: radka.lukasova@natur.cuni.cz, tel.: 221 95 1588

RNDr. Vladimír Zbranek, email: zbranek@natur.cuni.cz

Akce dokumentů