E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikační činnost

Evidence výsledků publikační činnosti a aplikovaného výzkumu fakulty

 

 

Vstup do sběrné aplikace OBD: http://verso.is.cuni.cz/

Přednostně kontaktujte příslušné zpracovatele pracovišť OBD/RIV na PřF (viz aktuální seznam).

 

Mapa stránek

 • Zpracovatelé - na této stránce je aktuální seznam zpracovatelů, platné návody a metodické materiály, dokumentaci ze setkání zpracovatelů k aktuálnímu kolu sběru publikační činnosti
 • Časté dotazy -  odpovědi na dotazy, které se při komunikaci s fakultními správci často opakují a mohou poskytnout odpověď dříve, než kontaktujete fakultního správce
 • Užitečné odkazy - seznam odkazů užitečných pro ověřování správnosti záznamů výsledků
 • Archiv - podklady ze schůzek k minulým kolům sběru
 • Statistiky - NOVÉ

 

Důležité termíny 

 • sběr a vkládání do OBD do 28.2.2018 

 • kontroly do 19.3.2018 (všechny výsledky do stavu Schválený pracovištěm)

Odkazy

 

Sběr publikační činnosti na PřF UK

Na PřF UK je organizací sběru publikační činnosti pověřeno Oddělení podpory vědy (OPV), které:

 • zajišťování školení pro uživatele OBD,  

 • zajišťování školení pro zpracovatele v platné metodice a dalších pokynů RVVI nebo UK, 

 • zajišťování informační podpory zpracovatelům včetně případných konzultací,

 • včasné vyhlášení a zveřejnění závazných termínů pro autory a zpracovatele pro ukončení sběru dat za daný rok,

 • formální zařazení výsledků do datové dávky pro RIV za daný rok a následné vygenerování 

  datových dávek pro RIV za daný rok, 

 • zpracování přehledů a analýz pro potřeby fakulty, 

 • namátková kontrola a případná oprava vybraných záznamů, 

 • komunikace a konzultace s příslušnými pracovišti RUK a fakultními správci jiných fakult/součástí UK,

 • příprava datových dávek pro Pilíř II a Pilíř III.

Kontakt

publikacni.cinnost@natur.cuni.cz

fakultní správce:

Mgr. Eva Tesaříková Březinová
email: eva.tesarikova@natur.cuni.cz
telefon: 221 95 1591

sekční správce:

Bc. Radka Lukášová, email: radka.lukasova@natur.cuni.cz, tel.: 221 95 1588

RNDr. Vladimír Zbranek, email: zbranek@natur.cuni.cz

Akce dokumentů