E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Předmět Služby knihoven a informační zdroje

informace o volitelném předmětu Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi

Volitelný předmět Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi (kód MS750P01)

- je určen pro studenty 2. a vyšších ročníků všech oborů,

- zaměřen na odborné informační zdroje pro oblast přírodních věd,

- naučí praktické metody efektivního vyhledávání informací,

- koná se 1x za 14 dnů v počítačové učebně v pondělí v zimním semestru

- je kreditován (1 kredit)

 Stručný obsah:

  •  Základní informace (knihovny PřF UK a jejich služby), knihovní katalog Univerzity Karlovy, souborné a další katalogy. 
  • Tištěné časopisy, elektronické časopisy.
  • Vyhledávací operátory a rešeršní strategie, přímý a vzdálený přístup.
  • Bibliografické citace a citační programy, autorská etika, WOS, impakt faktor.
  • Oborové elektronické informační zdroje PřF. 
  • Publikování na webu, tvorba G-webu, základy HTML
  • Praktická příprava studentské práce z vlastního oboru.

Akce dokumentů