E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPravidla půjčování čteček

Čtečky na PřF UK se mohou půjčovat registrovaným interním uživatelům knihoven PřF UK (služba „Výpůjčka čtecího zařízení“). V které knihovně je dostupná tato služba naleznete ve výčtu nabízených čteček.


Podmínky výpůjčky čtecího zařízení se řídí platným Výpůjčním řádem PřF UK a stvrzují se podpisem smlouvy o výpůjčce čtecího zařízení (příloha 3 Výpůjčního řádu).


Výpůjční lhůtu čtecího zařízení stanovuje pracovník knihovny s ohledem na množství zájemců o službu.


Výpůjčka čtecího zařízení je evidována v knihovním systému.


Uživatel je povinen uhradit poplatky z prodlení při opožděném vrácení vypůjčeného čtecího zařízení, nebo jeho součásti ( zpozdné je 200,-/den a pokuta ve výši pořizovací ceny čtečky bude požadována, nebude-li čtečka vrácena do 2 týdnů po termínu, či bude vrácena v nefunkčním stavu. Za ztrátu, rozbití, či nenavrácení některé položky příslušenství do 2 týdnu po termínu stanovené lhůty může být stanovena pokuta ve výši 300,-)


Uživatel musí čtečku vrátit v nabitém stavu a všechny osobní dokumenty z ní odstranit.

Akce dokumentů