E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO oddělení podpory vědy

Oddělení podpory vědy zajišťuje administrativní, informační, případně i organizační podporu pro pedagogickou a publikační činnost vědeckých, pedagogických pracovníků fakulty, administrativu pro výjezdy do zahraničí pro studenty i pedagogy, mezinárodní výměnu studentů.


Formuláře OPV | Zahraniční administrativa | Publikační činnost (OBD/RIV) 


 

Kontakt:

Oddělení podpory vědy (OPV) 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 00 Praha 2
e-mail: opv@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1962

Personální složení - kontakty

 

Úřední hodiny OPV:
Pondělí až pátek      9.00 - 11.00 a 12.30 - 15.00

Podatelna:
Pondělí - pátek: 8:00 - 12:00 hodin
Dopisy, které budou doručeny do 11 hod. budou odeslány týž den, ostatní až den následující.

 

 

Služby oddělení:

Zpracováno podle katalogu služeb děkanátu

OBLAST

PODOBLAST

KONTAKTNÍ OSOBY

 

Publikační činnost

OBD/RIV

Mgr. Eva Tesaříková Březinová

 Bc. Radka Lukášová

221 951 591, 221 951 588

  Jednotné personální identifikátory Mgr. Eva Tesaříková Březinová 221 951 591

Ediční činnost

Přidělení ISBN

Mgr. Eva Tesaříková Březinová

 

 

Ediční plán Karolína

Mgr. Eva Tesaříková Březinová

 

Knihovny PřF

 

Mgr. Eva Tesaříková Březinová

 

Elektronické informační zdroje

 

Bc. Radka Lukášová                 

221 951 588

  Turnitin Mgr. Eva Tesaříková Březinová  

        Podpora dalších vědeckých  aktivit

Akademické kvalifikace

 

Bc. Nicole Bradfordová 

221 951 161

 

Agenda Vědecké rady

 

 

Celoživotní vzdělávání

Univerzita třetího věku

Bc. Veronika Fialová

221 951 067

 

Bakalář PLUS

 

 

 

CŽV EN

 

 

 

Doplňující pedagogické studium

 

 

 

Rekvalifikační kurzy

 

 

 

Přípravné kurzy

 

 

 

Specializační kurzy

 

 

Zahraniční administrativa

 

návrhy na vyslání, přijetí, 

Renata Jägrová                     

221 951 1962

 

projekty mobilit (FM, internacionalizace, meziuniverzitní výměna, DZS, ...), ubytování hostů

 

Pavla Pousková 

 

221 951 160

 
Erasmus
 
 

 

Ing. Hedvika Páleníková

221 951 232
Agenda podatelny
 
 

Marie Blažková
Vladimíra Šimková

221 951 126
221 951 125

 

 

Akce dokumentů