E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJak si mohu zkontrolovat práci před odevzdáním do SISu?

Pro možnost kontroly závěrečné práce ještě před odevzdáním do SISu byl vytvořen zvláštní kurz, jehož nastavení vyloučí nechtěné trvalé nahrání práce do repozitáře. Tím se zabrání “100%” shodám.


english version ► 


Přihlášení

Na adrese https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/turnitin/ zvolte tlačítko Turnitin


Přihlašujete se prostřednictvím CAS, který umožňuje vstup do většiny univerzitních aplikací.
Uživatelské jméno a heslo je stejné jako např. do SISu.


Nastavení

V menu (černý pruh vpravo nahoře) si můžete zvolit jazyk, případně zvolit další možnosti.


Zapsání se do kurzu

Přihlaste se do kurzu – vlevo nahoře (vedle tlačítka “Všechny kurzy”) naleznete tlačítko “Zapsat se do kurzu”.


Objeví se přihlašovací okno

Potřebujete se přihlásit do kurzu s ID 29653839. Registrační klíč je 1348.


V seznamu Vašich kurzů se objeví kurz “Průběžná kontrola závěrečných prací”, na který můžete kliknout.


Nahrání práce a vlastní kontrola

Pod kurzem se nachází jediný úkol s názvem “Zkontroluj si závěrečnou práci”, kam si budete moci svou práci nahrát. V detailu úkolu je vpravo modré tlačítko “Odevzdat”.


Po kliknutí na něj se zobrazí formulář pro odevzdání.

Do formuláře vyplňte údaje:

  • jméno a příjmení je předvyplněno

  • vyplňte název práce

  • vyberte místo, odkud nahráváte (soubor z PC, Dropbox nebo Google disc)

  • můžete také pouze zkopírovat text dokumentu (např. pokud velikost souboru překračuje povolený 100MB limit) – kliknutím na text za “Odevzdat:” v horní části formuláře (výchozí je “Nahrání jednoho souboru”) přejdete do upraveného formuláře obsahujícím textové pole pro vložení vašeho textu.

Poté, co vyberete, klikněte na tlačítko “Nahrát”. Po nahrání se systém ještě utvrzuje v tom, že skutečně chcete tento soubor nahrát – tlačítko “Potvrdit”.


Po potvrzení jste soubor nahráli. Do mailu Vám systém pošle informace o nahrání souboru do Turnitinu.


Nyní si v kurzu můžete zkontrolovat Vámi nahraný soubor na podobnost. Kontrola systému zabírá jistý čas, záleží na velikosti a vlastnostech souboru, proto se informace o podobnosti nemusí objevit bezprostředně po nahrání.


Ve sloupci "Podobnost" se zobrazuje podíl shody. Modrá barva znamená, že je nulová shoda, zelená označuje nízkou shodu. Oranžová upozorňuje, červená varuje.

Pro zobrazení podrobností klikněte na barevný obdélník s podílem shody nebo na tlačítko “Zobrazit”.


Podrobná analýza shody

V samostatném okně se zobrazí tzv. Feedback studio, kde v červeném obdélníku uvidíte procento podobnosti, a pokud na něj kliknete, zobrazí se přehled shod.


Přehled shod se zobrazuje ve sloupci vpravo, text práce v levé části okna.

Systém ukazuje, s čím se Váš soubor shoduje.


Práci můžete poté, co provedete úpravy, odevzdat do tohoto kurzu v Turnitinu znovu, systém znovu provede kontrolu.

Nezapomeňte, že tento konkrétní kurz slouží jen pro Vaše potřeby při psaní práce. Při nahrání finální verze do SISu proběhne úplně nová nezávislá kontrola Vaší práce v systému Turnitin. Protokol je pak k dispozici vedoucímu práce. Ten především rozhoduje o tom, zda Vaše práce není plagiát. A protože vedoucí práce/školitelé jsou odborníky v oboru, poznají i parafráze (přeformulování převzatého textu). Proto nezapomeňte vše správně citovat.

 

 

Akce dokumentů