E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFAQ – nejčastější dotazy

Co mám dělat, když po nahrání do SISu protokol ukazuje vysoký podíl shody?

Nejprve si musíme odpovědět na otázku:
Byla práce před vložením do SISu Turnitinem již kontrolována?

Pokud ano, zřejmě se stalo, že při zadání úkolu do kurzu pedagogem (v Turnitinu role "Instruktor") došlo k nesprávnému nastavení a tak došlo (zároveň s kontrolou) též k uložení do Repozitáře Turnitinu. Práce vložená do SISu se tak kontroluje též proti své předchozí verzi (uložené v Repozitáři) a tím pádem vykazuje výraznou shodu s touto dříve kontrolovanou verzí. Protože k tomuto již v minulosti došlo, (a firma, která provozuje Turnitin, se nepřiklání k mazání prací do systému vložených) je možné, aby zkušební komise ještě použila protokol z kontroly na shodu ze systému Thesis (má trochu jinou znalostní bázi pro porovnávaní, než Turnitin). Pokud se obáváte, že by to komisi nemuselo stačit, můžete mailem požádat o dobrozdání, které napíše ředitelka Ústřední knihovny s patřičným vysvětlením. Jako podklad pro dobrozdání slouží protokol o shodě z Turnitinu a protokol o shodě ze SISu.

Pokud se nic takového nestalo, je nutné projít protokol, ověřit všechny zdroje, vůči kterým je vykázána shoda. Školitel pak může vysvětlit v posudku, že i přes tuto skutečnost nejde o plagiát, i to, proč je tak vysoké shody dosaženo. 

 

Jak mám předejít nežádoucímu uložení práce do repozitáže Turnitinu?

Při tvorbě kurzu a následného úkolu je nezbytné nastavit správně parametry úkolu – viz návod.

Upozornění pro studenty doktorského studia: Protože mnoho z Vás jste zároveň zaměstnanci, v Turnitinu máte přidělenou dvojí roli – jak "Student", tak "Instruktor" (kontrola v pravém horním rohu v černé liště menu). Pokud máte předvybranou roli "Instruktor", můžete tvořit nové kurzy a v rámci nich úkoly. Pokud byste vytvářeli kurz pro svou potřebu, za účelem kontroly shody, je nezbytné, abyste úkol nastavili správně – viz návod. Pro potřebu kontroly shody u své závěrečné práce je již nyní zbytečné vytvářet nový kurz. Využijte kurz vytvořený OPV právě pro tento účel.

 

 

Akce dokumentů