E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformační gramotnost
pro doktorandy


| Kontakt | Záznamy kurzů |


Složte si svou informační gramotnost!

  • v knihovně chemie (není-li uvedeno jinak)
  • délka seminářů: 1,5-2 hodiny
  • přihlášky: bude vždy uvedeno u konkrétního semináře

Semináře jsou určeny primárně pro doktorandy  a zaměstnance PřF UK, nedoktorandští studenti, či akademická veřejnost se mohou zúčastnit v případě volné kapacity prostor .


Přehled kurzů v akademickém roce 2018/2019:

6.11. 2018 Predátorské časopisy

4. 12. 2018 Mendeley – praktické používání citačního programu

15. 1. 2019 Citační databáze s důrazem na JCR

14. 2. 2019 Time Management pro doktorandy a akademiky (učebna G1, Albertov)

26. 3. 2019 Databáze UK letem světem I  ZRUŠENO

23. 4. 2019 Competitive Technical Intelligence: zpravodajské metody v prostředí výzkumu

 

Predátorské časopisy

Kdy: 6.11. v 16.30
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: seminář-workshop
Jazyk kurzu: ČJ
Přihlášky (do 22.10.): 
https://goo.gl/forms/d4wiMLTWQ9NTtkV83
Kapacita: 25 posluchačů

V tomto praktickém semináři (workshopu) se budeme věnovat aktuálnímu fenoménu, který parazituje na myšlence publikačního režimu "open-access" s cílem generovat zisk vybíráním autorských poplatků. Tyto časopisy mají své charakteristické znaky a na workshopu se budeme věnovat analýze těchto predátorských znaků a prakticky si otestujeme pár příkladů z praxe.
BYOD! (přineste si své notebooky s funkčním eduroamem)

Seminář povede: Radka Lukášová (PřFUK)

Mendeley – praktické používání citačního programu

Kdy: 4. 12. 2018 v 16.30
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: workshop
Kapacita: 30 posluchačů
Jazyk kurzu: ČJ
Přihlášky (do 3.12.): https://goo.gl/forms/z5Dvy51gn1PdJzvx1

Na semináři se naučíte se přizpůsobit citační software Mendeley svým potřebám a využívat jeho možnosti tak, aby zapadlo do Vašeho způsobu práce s odbornou literaturou. Dozvíte se, jaké jsou možnosti a omezení různých citačních stylů dostupných pro  Mendeley  Naučíte se efektivně pracovat s PDF přílohami uložených záznamů. Pro práci v týmech si ukážeme možnosti využití skupin na webu Mendeley.com a možnosti synchronizace obsahu. 
Přineste si své notebooky s funkčním eduroamem a případně svoje problematické zdroje a zkusíme na to společně přijít.

Seminář povede: Alexandra Vančurová (PřFUK)

Citační databáze s důrazem na JCR

Kdy: 15. 1. 2019 v 16.30
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: seminář (workshop)
Jazyk kurzu: ČJ
Přihlášky (do 14.1.): https://goo.gl/forms/z5Dvy51gn1PdJzvx1

Co díky semináři zvládnete?

  • zjistit svůj H-index
  • vidět citační dosah svých publikací
  • zjistit citační dosah i za pomocí alternativních metrik
  • najít špičky oboru
  • vytipovat si své potenciální spolupracovníky

BYOD! (přineste si své notebooky s funkčním eduroamem)

Seminář povede: Radka Lukášová
(PřFUK)

Databáze UK letem světem I

Kdy: ZRUŠENO
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: seminář-workshop
Jazyk kurzu: ČJ
Kapacita: 25 posluchačů
Přihlášky (do 25.3.): goo.gl/forms/ebxoELqtQZtOzZ3w2

Co díky semináři zvládnete?
přehled o odborných databázích dostupných na celé UK
vyhledávání v univerzitním "google" UKAŽ
práci a orientaci v chemickým databázích (SciFinder, Reaxys)

Cílová skupina:
Tento seminář není určen pouze postgraduálním studentům, ale i studentům nižších ročníků.
Přineste si své notebooky s funkčním eduroamem.

Seminář povede: Radka Lukášová (PřF), Jakub Režňák (knihovna chemie PřF)

Competitive Intelligence ve vědě a výzkumu

Kdy: 23. 4. 2019 v 16.30
Kde: Knihovna chemie PřF, Hlavova 8, Praha 2
Forma kurzu: workshop
Kapacita: 25 posluchačů
Jazyk kurzu: ČJ
Přihlášky (do 22. 4.): forms.gle/D59SErAQGADGkLESA

Nejen globální konflikt mezi Spojenými státy a Sovětským svazem předznamenal obrovskou roli zpravodajských metod v podnikovém prostředí. Systematické sledování konkurenčních subjektů bylo například zcela zásadní rovněž v průběhu průmyslové revoluce. Studená válka nicméně přinesla ideu aplikace zpravodajských metod v jiných než geopolitických souvislostech. Dnes se pod pojmem Competitive Technical Intelligence (CTI) skrývá ohromný potenciál využití informačních a datových zdrojů pro sledování okolí firmy, výzkumné organizace, či instituce. Žijeme v totiž v turbulentním prostředí a je třeba mít správné a relevantní informace ve správnou dobu.

A právě výzkumné společnosti CTI využívají pro následující spektra informačních potřeb:

·        Včasnou identifikaci nových technologií ve společnosti
·        Analýzu konkurenčního prostředí s ohledem na výskyt určité technologie, či technického řešení
·        Odhalení souvislostí mezi technologickými jevy a subjekty v rámci tržního prostředí

Nabízené odborné školení se zaměřuje na demonstraci pokročilých technik vyhledávání a vytěžování datových a infromačních zdrojů pro účely R & D, přičemž vše dává do kontextu se zpravodajským cyklem. Je určeno vědcům, výzkumníkům, vývojářům a manažerům R & D. Cílem školení je okamžitá aplikace získaných poznatků do inovačních a výzkumných procesů.
Přineste si své notebooky s funkčním eduroamem .

Seminář povede: Jan Černý (informacnigramotnost.cz)

 

Akce dokumentů