E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVztah OBD a JPI

Proč si musím zavést jednotné personální identifikátory,
když na UK existuje databáze OBD?

Databáze OBD je celouniverzitní aplikace UK pro evidenci publikační činnosti. Slouží mj. k odevzdávání výsledků do národní databáze RIV. Databáze RIV slouží k vykazování výsledků k účelově poskytovanému financování, tzv. projektům a grantům v ČR.

ORCID je snadný přístupový bod k informacím o autorech v celosvětovém měřítku. Hodnotitelé mezinárodních projektů sledují ORCID, nikoliv separátní národní databáze.

Dále je ORCID ID stále častěji požadováno v prestižních mezinárodních odborných časopisech, do budoucna nebude možné žádný výsledek do takového časopisu odeslat.

Do profilů ORCID ID, ResercherID a Scopus Author ID autor jen provádí importy, není nutné ručně vkládat žádné záznamy.

Do budoucna bude ORCID povinnou podmínkou pro odeslání záznamu o výsledku do RIV. Taktéž bude v dohledné době možno si nechat své publikace vyexportovat do ORCID přímo z OBD přes speciální rozhraní.


K čemu tedy slouží OBD?

Kromě zmíněného odevzdávání výsledků do RIVu jsou také z OBD exportovány publikační výsledky do modulu ISP pro doktorské studium.

Z OBD lze záznamy do ORCIDu naimportovat (návod).

Dále může OBD sloužit jako osobní databáze publikační činnosti. Umožňuje celou řadu exportních formátů, které se dají importovat do různých citačních manažerů a databází. Spravuje ji univerzita a (na rozdíl od mezinárodních databází) ji tedy může přizpůsobovat aktuálním potřebám.

A v neposlední řadě – do OBD již nyní mohu vložit své existujíci JPI sám:
přes OBD — Nástěnka — Moje nastavení — Identifikátory

 

 

Akce dokumentů