E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTipy a triky

  1. Pokud s identifikátory teprve začínáte, doporučujeme vytváření začít s ResearcherID. Ten vám po vytvoření sám nabídne vytvoření identifikátoru ORCID a můžete snadno provést vzájemné propojení. Poté můžete do ResercherID naimportovat publikace přímo z WOS (Web of Science) a zároveň je poslat přes propojení i do ORCID. Konečně pak (podle návodu výše) propojíte váš Scopus profil (který Scopus vytvoří sám po první zaindexované publikaci) s ORCID. Identifikátor ORCID se pak stane rozcestníkem vedoucí k oběma zbylým vašim identifikátorům.

  2. Případ, že máte větší množství publikací – při exportu publikací z WOS do ORCID je třeba přidávat každou stránku zvlášť, tzn. označit své záznamy, přidat (Add) a poté až přejít na další stránku. Je proto dobré zvýšit počet zobrazených záznamů na stránce (tlačítko vpravo dole).

  3. Exportem do ORCID z obou dvou databází může někdy dojít ke vzniku duplicit (jedna publikace je v ORCID zobrazena dvakrát), pak je třeba vždy jednu smazat, neboť i když se jedná o stejnou publikaci, nedojde vždy v ORCID k jejich správnému spárování nebo sloučení (naštěstí se duplicity zobrazují pod sebou).

  4. U vdaných autorek mohou vzniknout v databázi Scopus dvě ID, jedno ke jménu za svobodna a druhé ke novému jménu. Bude tedy třeba s ORCID postupně propojit obě tato ID Scopus. U vdaných autorek je dobré uvést jak do profilu ID na WOS i ORCID všechny varianty svých jmen minulých i současných (používaných při publikování).

  5. Sloučení dvou Scopus Author ID profilů – někdy se může stát, že jeden autor má dva (nebo i více) Scopus ID. Mohlo se to přihodit v případě změny příjmení z důvodu sňatku nebo u varianty jmen způsobené různým zápisem diakritiky. Sloučení více profilů docílíte pomocí formuláře na webu Scopusu: https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/ – tlačítko "+ Add name variant" v pravé části formuláře mezi tlačítky "+ Add affiliation" a "Start".

 

 

Akce dokumentů