E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProč JPI vůbec vytvořit a používat

Snadné vyhledávání publikací

Autoři, jejichž jméno se vyskytuje častěji, dosud museli složitě vybírat svoje publikace mezi publikacemi svých jmenovců.  JPI tuto komplikaci napravují a umožňují jednoznačnou identifikaci autora bez záměny.

Autoři, jejichž jméno je problematické v mezinárodním prostředí (zejména diakritika), se setkávají s různými variantami svých jmen u svých článků, v databázích se mohou jevit jako více autorů.  JPI umožňují sloučení různých variant pod jednu formu, kdy ostatní jsou odkazovány.

Publikování v mezinárodním prostředí

JPI jsou stále častěji vyžadovány zahraničními vydavatelstvími při odeslání článku do redakce, i zahraničními grantovými agenturami. V ne příliš vzdálené budoucnosti se autor, který chce (musí) publikovat v zahraničních odborných časopisech, bez JPI neobejde.

Pokud autor publikuje již s uvedeným identifikátorem (ORCID), jeho nová publikace bude automaticky do autorova profilu přidávána, takže v budoucnu by měly být profily prakticky “samoúdržbové”.

Opatření rektora (OR) č. 24/2018

Dnem 1. 10. 2018 vstoupilo v platnost nové opatření rektora k evidenci tvůrčí činnosti na UK č. 24/2018 (https://www.cuni.cz/UK-9134.html). Toto OR stanovuje povinnosti autora, mj. pokud jste si již JPI zřídili, je potřeba jej vložit (příp. zajistit jeho vložení) do OBD.

Vize

ORCID bude povinným identifikátorem pro odesílání výsledků tvůrčí činnosti do RIVu.

 

 

Akce dokumentů