E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEdiční činnost

Agendu ediční činnosti spravuje Oddělení podpory vědy. Do té patří jednak přidělování mezinárodního standardního čísla ISBN pro publikace, které vznikly a byly vydány na Přírodovědecké fakultě UK. Dále administrace publikací z PřF UK do edičního plánu univerzitního nakladatelství Karolinum.

Pro přístup k oběma sekcím a především pro stažení formulářů je potřeba být přihlášen!Kontakt

Bc. Radka Lukášová
Oddělení podpory vědy PřF UK
e-mail: radka.lukasova@natur.cuni.cz
telefon: (+420) 22195 1588

 

 

Akce dokumentů