E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO odboru

Odbor rozvoje zajišťuje prostřednictvím svých oddělení: Oddělení podpory vědy, Zahraniční oddělení a Oddělení projektového řízení agendu podpory vědecké činnosti, zahraničních mobilit, projektového a dotačního poradenství.

Oddělení podpory vědy | Zahraniční oddělení | Oddělení projektového řízení


Vedoucí odboru:

Mgr. Jan Vyskočil
Tel.: +420 221 95 1128
e-mail: jan.vyskocil@natur.cuni.cz
Genetická zahrada - roh ulic Albertov a Studničkova

 

Oddělení podpory vědy

 
O oddělení 

Oddělení podpory vědy zajišťuje administrativní, informační, případně i organizační podporu pro pedagogickou a publikační činnost vědeckých, pedagogických pracovníků fakulty.

 
Kontakt:

Oddělení podpory vědy
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 00 Praha 2
e-mail: opv@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1962

 
Úřední hodiny OPV:

Pondělí až pátek      9.00 - 11.00 a 12.30 - 15.00

Vedoucí oddělení: 

RNDr. Vladimír Zbranek
zbranek@natur.cuni.cz
221 951 591
Albertov 6, č.d. 343

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
vedoucí oddělení Vedení oddělení, fakultní koordinátor sběru publikační činnost, fakultní koordinátor hodnocení vědy, další agendy související s publikační činností na fakultě, metodická podpora knihoven, fakultní systémový knihovník

RNDr. Vladimír Zbranek
zbranek@natur.cuni.cz
221 951 591
Albertov 6, č.d. 343

samostatný odborný referent Agenda Vědecké rady, agenda jmenovacího a habilitačního řízení Bc. Nicole Bradfordová
nicole.bradfordova@natur.cuni.cz 
221 951 161
Albertov 6, č.d. 343
samostatný odborný referent Správa elektronických informačních zdrojů, fakultní správa sběru publikační činnosti, podpora open access a open science Bc. Radka Lukášová
radka.lukasova@natur.cuni.cz
221 951 588 
Albertov 6, č.d. 343
samostatný odborný referent Mateřská dovolená Mgr. Ivana Churaňová

 
 

Zahraniční oddělení

 
O oddělení 

Zahraniční oddělení zajišťuje administrativní podporu pro výjezdy do zahraničí pro studenty i pedagogy, mezinárodní výměnu studentů.

 
Kontakt:

Zahraniční oddělení
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 
Vedoucí oddělení: 

Mgr. Pavla Pousková
pavla.pouskova@natur.cuni.cz
221 951 160
Albertov 6, č.d. 312

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
vedoucí oddělení
Zahraniční administrativa  
Aktivita Mobility (7AMB), Fulbrightova nadace, Visegrad fund, Cotutelle, Fond Junior, Informační podpora, MoU, smlouvy, host agreement

Mgr. Pavla Pousková
pavla.pouskova@natur.cuni.cz
telefon: 221 95 1160
Albertov 6, č.d. 312

 

Fakultní Erasmus koordinátor Vyjíždějící studenti, smlouvy

RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.

dagmar.chalupova@natur.cuni.cz

telefon: 221 95 1589

Albertov 6, 3NP, místnost 211C

 

  Aktivity související s 4EU+, Erasmus aktivity KA2 - kreditová mobilita, strategická patnerství, BIP

Mgr. Ing. Petra Bojková

petra.bojkova@natur.cuni.cz

Albertov 6, kancelář č. 312

 

 

Fond mobility, POINT, Mobilita v rámci meziuniverzitních smluv, Pojištění zahraničních cest, DHL, Ubytování hostů, Strategická partnerství, Incoming students: freemover, exchange, Mgr.

Adéla Jeřábková

telefo: 22195 1185

adela.jerabkova@natur.cuni.cz

Albertov 6, č.d. 312

 

  Cestovní příkazy, pozvání hostů, Incoming students: STARS, Phd., Fond Internacionalizace, Stipendium Václava Havla, Ceepus, aktivity spravované DZS (Aktion, DAAD, stipendijní programy a pobyty, bilaterální smlouvy)

MgA. Sara Bojović

sara.bojovic@natur.cuni.cz

telefon: 22195 1962

Albertov 6, č.d. 312

 

  Erasmus+ studentská mobilita

Kateřina Tesaříková

katerina.tesarikova@natur.cuni.cz 

Erasmus@natur.cuni.cz

telefon: 22195 1165

     

 

Oddělení projektového řízení

 
O oddělení

Oddělení projektového řízení zajišťuje informační, administrativní, koordinační a organizační podporu pro grantovou činnost vědeckých a pedagogických pracovníků a realizaci projektů fakulty.

 
Kontakt:

Oddělení projektového řízení
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 
Vedoucí oddělení: 

Mgr. Miroslav Kotrc
Tel.: +420 221 95 1085
E-mail: miroslav.kotrc@natur.cuni.cz
Genetická zahrada - roh ulic Albertov a Studničkova

 
Úřední hodiny:

Pondělí až pátek      9.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty

vedoucí oddělení

Vedení oddělení, mezinárodní mobility realizované v rámci operačních programů

Mgr. Miroslav Kotrc
kotrcmir@natur.cuni.cz
221 951 085
Genetická zahrada

projektový

manažer

Správa modulu Granty a Projekty, tuzemská grantová podpora

Andrea Johnová
andrea.johnova@natur.cuni.cz
221 951 965
Albertov 6, č.d. 333

projektový manažer

Kompletní tuzemská grantová podpora, GAČR, TAČR, MŠMT, GAUK

Bc. Romana Hogenová
romana.hogenova@natur.cuni.cz
221 951 164
Albertov 6, č.d. 333

projektový manažer

Operační programy

Mgr. Magda Dovhunová, Ph.D.
magda.ordogova@natur.cuni.cz
221 951 102

723 958 140
Genetická zahrada

projektový manažer

Operační programy

Mgr. Radka Kotačková
radka.kotackova@natur.cuni.cz
221 951 118
Genetická zahrada

projektový manažer

Kompletní zahraniční grantová post-award podpora, Horizont 2020 a Horizont Evropa (včetně ERC a Marie Skłodowska-Curie Actions), Norské fondy

Mgr. Tomáš Palatý
tomas.palaty@natur.cuni.cz
221 951 119

724345815
Genetická zahrada

projektový manažer

Kompletní zahraniční grantová pre-award podpora, Horizont Evropa (včetně ERC a Marie Skłodowska-Curie Actions), Norské fondy

Ing. Martina Holíková

holikovmart@natur.cuni.cz

221 951 964
Genetická zahrada

projektový manažer

Kompletní zahraniční grantová pre-award podpora, Horizont Evropa (včetně ERC a Marie Skłodowska-Curie Actions), Norské fondy

RNDr. Ludmila Součková, Ph.D.
ludmila.souckova@natur.cuni.cz
778 761 006
Genetická zahrada

projektový manažer

Národní plán obnovy, Transformace VŠ, Exceles

Mgr. Eva Kramperová

eva.kramperova@natur.cuni.cz

221 951 021

Genetická zahrada

projektový manažer

Podpora projektů ERC

Jakub Dovhun

jakub.dovhun@natur.cuni.cz

221951806

Genetická zahrada

 

 

Akce dokumentů