E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont Evropa
SVV ERC
  COST

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
01.07.2022 TA ČR a MŽP: vyhlášená 6. soutěž programu Prostředí pro život
23.06.2022 COST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se
22.06.2022 Circular Bio-Based Europe: mezinárodní projekty v oblasti biotechnologií – výzva otevřena
22.06.2022 Biodiversa: mezinárodní projekty v oblasti biodiverzity a ekosystémů – plánovaná výzva
20.06.2022 Horizont Evropa – ERA Talents: výzva vyhlášena
17.06.2022 Horizont Evropa – EIC Pathfinder Challenges: výzva 2022
16.06.2022 Innovative Health Initiative: plánované výzvy a série webinářů (červen 2022)
15.06.2022 TA ČR Théta – energetika: vyhlášena 5. veřejná soutěž
09.06.2022 Inter-Action: projekty česko-americké spolupráce ve výzkumu
30.05.2022 Program ZEMĚ: projekty aplikovaného výzkumu v zemědělství
20.05.2022 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – evropská výzva 2022
20.05.2022 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – národní výzva 2022
20.05.2022 TA ČR: vyhlášená soutěž programu Delta 2 pro mezinárodní bilaterální projekty
17.05.2022 CONCERT-Japan: design of materials with atomic precision – výzva otevřena
12.05.2022 Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2022 – výzva vyhlášena
11.05.2022 Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks 2022 – výzva vyhlášena
29.04.2022 Fondy EHP – spolupráce s Norskem: 4. výzva Fondu pro bilaterální vztahy
04.04.2022 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
30.03.2022 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2022
14.02.2022 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2022
07.02.2022 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: akademické projekty a mobilita
03.02.2022 European Research Council (ERC): předběžný harmonogram výzev 2023
10.01.2022 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: otevřená výzva
05.01.2022 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
04.01.2022 Water4All: mezinárodní projekty na ochranu vodních zdrojů – plánovaná výzva
04.01.2022 Horizont Evropa – rozšiřování účasti: výzva Hop On Facility
17.12.2021 Mise Horizontu Evropa – zdravá půda: výzva 2021
17.12.2021 Mise Horizontu Evropa – zdravé oceány a vnitrozemské vody: výzvy 2021
14.12.2021 4EU+: univerzitní minigranty na projekty mezinárodní spolupráce
10.08.2021 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
22.07.2021 European Research Council (ERC): harmonogram výzev 2022
16.12.2020 Série článků „Financování life sciences v ČR“ – přehled příležitostí
15.05.2020 Kuchařka pro žadatele a řešitele projektů GA UK
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů

Akce dokumentů