E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMHMP

Název projektu:        Kampus Albertov ‐ mezinárodní centrum multidisciplinárního výzkumu

Číslo smlouvy:         DOT/53/03/001973/2022  

Anotace:

V roce 2022 získala Univerzita Karlova dotaci z hlavního města Prahy a prostředků ESIF (ERDF) – OP VVV.

Cílem podpořeného projektu „Kampus Albertov ‐ mezinárodní centrum multidisciplinárního výzkumu“ je příprava projektové žádosti na vytvoření komplexní infrastruktury s důrazem na interdisciplinaritu řešených témat a využití synergií pramenících ze spolupráce vědeckých týmů různých oborů. Předmětem projektu je zajištění špičkového vybavení nově vzniklých laboratorních prostor Centra, které jsou koncipovány jako modulární typové laboratoře, optimalizované v rámci širšího oborového zaměření.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

 

 

Akce dokumentů