E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont 2020 - výzvy

VÝZVA MARIE CURIE IF - POSTDOC a Granty Visegrad+

H2020 - VÝZVA MARIE CURIE IF - POSTDOC


Výzva pro podávání žádostí o individuální vědecko-výzkumné pobyty tzv. Individual Fellowships (IF) byla vyhlášena12.3.2014
Tyto granty jsou určeny pouze pro zkušené výzkumné pracovníky. Jejich cílem je podpořit další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků formou mezinárodní mobility (vč. možnosti krátkodobých „secondmentů“ do soukromého sektoru). V rámci IF existují dva typy grantů - tzv. European Fellowship (hostitelská instituce se musí nacházet v členské zemi EU nebo zemi přidružené k H2020) a Global Fellowship (žadatel vyjíždí nejprve na 1-2 roky mimo Evropu, tj. mimo členskou zemi EU nebo zemi přidruženou k H2020, a poté následuje povinná, roční návratová fáze na instituci, která se musí nacházet v členské zemi EU nebo zemi přidružené k H2020).

Přihlášení do elektronického systému pro podávání žádostí je možné prostřednictvím Participant Portal, kde ve složce "call documents" najdete detailní návod pro žadatele (Guide for Applicants):


http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html#tab1

 

Granty Visegrad+

uzávěrka: 15.5.2014

 

GRANTS Visegrad+ - THIS YEAR IS ONE OF THE PRIORITIES: Environment and Sustainable Development

The Visegrad+ Program was estab­lished in 2008 from the so-called Flexible Fund. Visegrad+ is a grant pro­gram cre­ated to admin­is­ter and finance projects which con­tribute to the democ­ra­ti­za­tion and trans­for­ma­tion processes in selected coun­tries and regions, espe­cially non-EU mem­ber states in Eastern Europe and the Southern Caucasus (the EU’s Eastern Partnership), and the Western Balkans.

So far, projects were focused on Belarus, Georgia, Serbia, and the whole Western Balkan region (see pre­vi­ously approved project pro­pos­als).

Any legal entity or natural person worldwide is eligible for support, provided that the nature of the submitted project fulfills the aim of Visegrad+ program and adheres to the given call for proposals. Preference is given to projects proposals submitted by non-profit and nongovernmental organizations, public educational, cultural and research institutions and municipalities or local governments.

...The project shall be financed by the Fund at up to 100% of its total cost....

Priorities for 2014:
1.Rule of Law and Fundamental Rights
2.Good Governance
3.Regional Cooperation
4.EU Approximation
5.Environment and Sustainable Development

CALL FOR PROPOSALS 2014: DEADLINE 15/05/2014 :

5. Environment and sustainable development
· Raising awareness about environmental protection, renewable sources and energy efficiency
· Grass-root initiatives improving the quality of life

Further conditions:
· Projects involve active participation of entities from at least 3 different V4 countries and at least 2 different Western Balkan countries regardless of the coordinator
· Expected timeframe of proposed projects cannot exceed 18 months
· Requested support cannot exceed €80,000
· Overhead costs do not exceed 5% of the requested support
· Tangible/intangible assets do not exceed 7% of the requested support

Contact persons:
Adriana Dvorská: dvorska@visegradfund.org
Barbora Hromeková: hromekova@visegradfund.org

http://visegradfund.org/grants/visegrad_plus/

Publikováno: Čtvrtek 19.12.2013 10:20

Akce dokumentů