E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníV4+Korea: výzva pro mezinárodní projekty v oblastech „Clean Energy, Bio and Material“

MŠMT informovalo o vyhlášení společné výzvy zemí visegrádské skupiny (V4: Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a Jižní Koreje k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů. Uzávěrka je 12. 5. 2023.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím
v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Výzva podpoří projekty zaměřené na „Clean Energy“ a „Bio and Material fields“. Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři: 1 z Koreje (v roli koordinátora) a 2 ze 2 různých zemí V4 (formát 1+2), podporovány budou i projekty ve formátu 1+3, upřednostněny budou projekty ve formátu 1+4. Doba řešení projektů je 36 měsíců. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.

Maximální výše financování pro českou část jednoho projektu je 125 000 euro na celou dobu řešení. MŠMT plánuje v této výzvě financovat 4 projekty.

Projektové návrhy budou podávány elektronicky korejským koordinátorem projektu. Současně musí čeští účastníci k datu uzávěrky odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu, a to elektronicky e-mailem i v tištěné podobě (poštou nebo osobním doručením).

Podpis čestného prohlášení a jeho odeslání na MŠMT zajistí Oddělení projektového řízení. Proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 5. 4. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 05.04.2023 08:50

Akce dokumentů