E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVisegradský fond: minigranty pro mládež

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


Mezinárodní visegradský fond (International Visegrad Fund) otevřel nové grantové schéma –V4 Gen Mini-Grants. Nejbližší uzávěrka je 15. 3. 2023 (uzávěrky se mají opakovat každoročně 15. března, 15. července, 15. listopadu). 

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu bude upřesněna.
Každý projekt musí svým souhlasem zaštítit sekční proděkan.
Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

Drafty projektových záměrů je nutné odevzdat prostřednictvím online systému nejpozději 2 týdny před uzávěrkou. Drafty poté projdou předběžným hodnocením a žadatelé jsou vyzváni k vyplnění kompletní žádosti.

Cílem projektů je podpora navazování kontaktů a spolupráce mladých lidí v rámci zemí V4 (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), a to formou podpory mobility žáků a studentů od 12 do 30 let. Projekty musí být zaměřeny na jednu z tematických oblastí výzvy, pro Přírodovědeckou fakultu může být zajímavá zejména oblast SUSTAINABILITY AND RESILIENCE zahrnující např. téma klimatické změny, ochrany biodiverzity, komunitních ekologických projektů, a podobně.

Do projektů musí být zapojeny alespoň 2 země V4. Participovat mohou také sousední země zemí V4 účastnících se projektu. Maximální výše grantu je 10 000 EUR. Částku lze čerpat jako tzv. "lump sum" a lze z ní pokrýt pobytové náklady a další náklady přímo spojené s realizací projektu, např. cestovní náklady, poplatky za účast na akcích, a podobně.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 30. 9. 2022.
Úprava 2. 11. 2022 (úprava data nejbližší uzávěrky a pravidelných uzávěrek).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 30.09.2022 09:15

Akce dokumentů