E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWorkshopy k programu Horizont Evropa (duben 2023)

Technologické centrum Praha pořádá sérii workshopů zaměřených na podávání projektových žádostí a řešení projektů v programu Horizont Evropa. Jedná se o samostatné akce – je možné (a většinou i vhodné) zaregistrovat se pouze na některé workshopy, podle toho, o jaké informace má účastník zájem.

Pozvánka na sérii workshopů
– odkazy na stránky jednotlivých akcí s programy a registrací.

Horizont Evropa

Horizont Evropa je aktuální evropský rámcový program na podporu výzkumu a inovací. Jeho součástí jsou mimo jiné granty Marie Skłodowska-Curie, granty pro mezinárodní výzkumná konsorcia řešící konkrétní programem zadaná výzkumná či inovační témata (projekty Research and Innovation ActionsInnovation ActionsCoordination and support actions) nebo granty zaměřené na posílení výzkumu v tzv. Widening zemích, mezi které patří i Česko (projekty Twinning, ERA Chairs, ERA Talents etc.).
O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

Workshopy:

 • Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
  12. 4. 2023 (10:00 – 15:00), Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6.
  Pozvánka a registrace.
  Workshop je určen pro ty, kteří se chtějí aktivně podílet na zpracování kvalitního návrhu projektu typu Research and Innovation Action nebo Innovation Action (projekty řešené mezinárodními konsorcii zaměřené na konkrétní témata zadaná programem) – a zatím nemají s přípravou takových projektů zkušenost. Budou podrobně probírány jednotlivé části návrhu projektu, způsob hodnocení a zdroje informací pro žadatele.
   
 • Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa
  14. 4. 2023
  (10:00 – 12:00), online.
  Pozvánka a registrace.
  Účastníci workshopu se seznámí s hodnotícím procesem a kritérii, s databází expertů a způsobem, jak Evropská komise hodnotitele projektů vybírá. Cílovou skupinou workshopu jsou noví potenciální hodnotitelé. Pro registraci na workshop je třeba mít založený alespoň stručný profil experta na Funding and Tenders Opportunities Portal.
  ► Výzkumníkům, kteří se zajímají o získávání grantů z programu Horizont Evropa, se velmi doporučuje, aby se zaregistrovali do databáze expertů a pokusili se stát hodnotiteli, protože tato zkušenost jim může zásadně pomoci při přípravě vlastních projektových žádostí v budoucnu.
   
 • Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa 
  17. 4. 2023 (10:00 – 15:30), Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6.
  Pozvánka a registrace
  Workshop je určen pro výzkumníky a začínající projektové manažery. Budou představena pravidla pro sestavování rozpočtu a pro vyplňování finančních výkazů a specifika jednotlivých nákladových kategorií.
   
 • Koordinace projektů Horizont Evropa 
  18. 4. 2023 (10:00 – 16:00), Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6.
  Pozvánka a registrace.
  Workshop je určen pro budoucí (či potenciální) koordinátory projektů Horizont Evropa. Představí role v projektovém konsorciu, životní cyklus projektu, právní vztahy mezi partnery a s Evropskou komisí, projektový management v praxi, změny grantové dohody a doporučení pro zpracování části „Implementace“ projektového návrhu.
   
 • Duševní vlastnictví a smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa 
  19. 4. 2023 (9:00 – 12:00), online.
  Pozvánka a registrace.
  Workshop představí základy ochrany duševního vlastnictví v projektech programu Horizont Evropa a smluvním dokumenty, které přípravu a řešení projektu doprovázejí.
   
 • Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa 
  20. 4. 2023 (9:00 – 12:00), online.
  Pozvánka a registrace.
  Workshop představí doporučení pro psaní části „Impakt“ projektového návrhu a dokument Plan for dissemination and exploitation of the project's results, požadavky programu na využití výsledků a komercializaci, šíření výsledků a Open Science a komunikaci projektu včetně využití inovativních nástrojů komunikace.
   

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 15. 3. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 15.03.2023 15:00

Akce dokumentů