E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MPO: plánované soutěže programu Trend

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


Technologická Agentura České republiky (TA ČR) informovala o připravované 6. a 7. veřejné soutěži programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Trend, podprogramu „Technologičtí lídři“. Vyhlášení soutěže je plánováno na 27. 4. 2022.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do těchto soutěží, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

POZOR: Za Univerzitu Karlovu je možné podat do každé z výzev pouze jednu přihlášku!

Program je zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

  • V rámci 6. veřejné soutěže budou podpořeny projekty, které se zaměří na tvorbu výsledků vědy a výzkumu a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem služeb od výzkumných organizací.
  • 7. veřejná soutěž a je zaměřena na podporu projektů zabývajících se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z Národního plánu obnovy.

Hlavním uchazečem musí být podnik, výzkumná organizace se může zapojit pouze jako další účastník. Více informací je k dispozici na stránkách daných výzev k 6. soutěži zde a k 7. doutěži zde.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 29. 3. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 29.03.2022 14:45

Akce dokumentů