E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MPO: vyhlášené soutěže programu Trend

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 6. a 7. veřejnou soutěž Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Trend, podprogramu „Technologičtí lídři“. Uzávěrka 6. soutěže je 16. 6. 2022. Uzávěrka 7. soutěže zaměřené na rozvoj digitálních sítí a služeb 5G a vyšších je 13. 6. 2022.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do některé z těchto soutěží, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Hlavním uchazečem musí být podnik (hlavní uchazeč může podat maximálně 1 návrh projektu do 6. a maximálně 1 návrh do 7. veřejné soutěže), výzkumná organizace se může zapojit pouze jako další účastník. Maximální intenzita podpory je 70 %.

  • V rámci 6. veřejné soutěže budou podpořeny projekty, které se zaměří na tvorbu výsledků vědy a výzkumu a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami, nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem služeb od výzkumných organizací.
  • 7. veřejná soutěž a je zaměřena na podporu projektů zabývajících se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z Národního plánu obnovy.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 28. 4. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 28.04.2022 14:15

Akce dokumentů