E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MPO, Trend, Nováčci – spolupráce s podniky: plánovaná soutěž

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO SOUTĚŽI


Technologická Agentura České republiky (TA ČR) informovala o připravované 11. veřejné soutěži programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Trend, podprogramu „Nováčci“. Vyhlášení soutěže je plánováno na 4. 10. 2023, uzávěrka na 22. 11. 2023.

Pokud se plánujete zapojit do návrhu předkládaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu před uzávěrkou výzvy Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. V Podprogramu 2 „Nováčci“ je cílem nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací.

Hlavním uchazečem musí být podnik, který v posledních 5 letech nečerpal podporu na vědu a výzkum (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 milion Kč; jeden hlavní uchazeč může do soutěže podat nejvýše jeden návrh. Jako další účastník musí být zapojena alespoň 1 výzkumná organizace. Délka řešení projektů je 12 až 42 měsíců. Maximální částka podpory na jeden projekt je 15 milionů Kč, maximální míra financování 80 % (na celý projekt).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 31. 7. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 31.07.2023 12:55

Akce dokumentů