E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MPO, program Trend, Technologičtí lídři: vyhlášená soutěž

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 10. veřejnou soutěž programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Trend, podprogramu „Technologičtí lídři“. Uzávěrka je 24. 5. 2023.

11. 4. 2023 TA ČR pořádala webinář pro žadatele. Záznam webináře.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Budou podpořeny projekty, které se zaměří na tvorbu výsledků vědy a výzkumu a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami, nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem služeb od výzkumných organizací.

Hlavním uchazečem musí být podnik (hlavní uchazeč může do této soutěže podat maximálně 1 návrh projektu), výzkumná organizace se může zapojit pouze jako další účastník. Doba řešení projektu je 12 až 30 měsíců. Maximální částka podpory na projekt je 25 milionů Kč, maximální intenzita podpory 70 %.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 5. 4. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 05.04.2023 11:35

Akce dokumentů