E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR Théta – energetika: vyhlášena 5. veřejná soutěž

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Théta, který je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti energetiky. Uzávěrka je 27. 7. 2022.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Soutěž je vyhlášena v následujících podprogramech:

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

  • Do projektu musí být zapojen aplikační garant (budoucí uživatel výsledků, který – přiložením Letter of Intent – deklaruje zájem o výsledky projektu a podílí se na nastavení projektového záměru). Aplikačním garantem musí být ústřední orgán státní správy v oblasti energetiky nebo územně samosprávný celek. Aplikační garant nemůže být členem projektového konsorcia.
  • Délka řešení projektu je 12 – 35 měsíců.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt je 10 milionů Kč. Maximální míra financování je 90%.

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

  • Do projektu musí být zapojen alespoň 1 podnik, který výsledky projektu uplatní v praxi.
  • Délka řešení projektu je 12 – 35 měsíců.
  • Maximální míra financování je 60%. (Maximální výše podpory na jeden projekt není stanovena.)

Povinnou finanční spoluúčast (10% v Podprogramu 1 a 40% v Podprogramu 2; vztaženo na celý projekt) musí příjemci hradit z ostatních zdrojů (což mohou být veřejné i neveřejné zdroje). Míra financování pro výzkumné organizace je u všech podprogramů až 100%. Podrobné informace o povinných výsledcích projektu a souvisejících povinných přílohách jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 15. 6. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 15.06.2022 14:40

Akce dokumentů