E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR Sigma, Dílčí cíl 3: aplikovaný společenskovědní výzkum – veřejná soutěž

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 1. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Sigma – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dříve program TA ČR Éta). Uzávěrka je 14. 12. 2022.

Pokud plánujete podání přihlášky do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.
POZOR: V době uzávěrky pravděpodobně nebude Romana Hogenová na Fakultě, proto je nutné se na podání přihlášky domluvit opravdu včas.

Dílčí cíl 3 programu Sigma je zaměřen na posílení společenských věd, humanitních věd a umění v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Podporuje využití inovačního potenciálu společenských a humanitních věd a jejich zapojení do projektů, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Každý návrh projektu musí mít právě jednoho aplikačního garanta z České republiky. Aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (například instituce veřejné správy, podnik atd.), který deklaruje zájem o výsledky výzkumu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky. (Je-li aplikačním garantem podnik, musí být součástí projektového konsorcia.)

Uchazeči si v návrhu projektu musí zvolit právě jedno hlavní téma podporované programem a dále jedno podtéma ze zvoleného hlavního tématu. Mezi podporovanými podtématy jsou například:

  • 1.2. Odolnost společnosti vůči dezinformacím, mechanismy zvyšování důvěry občanů v demokratickou společnost
  • 1.4. Způsoby identifikace a nástroje předcházení budoucím celospolečenským hrozbám (včetně potenciálních katastrof z hlediska ochrany životního prostředí)
  • 2.3. Nové metody vzdělávání ve STEM oborech (science, technology, engineering, and mathematics) na všech stupních škol
  • 3.2. Bioekonomika
  • 3.4. Environmentální stopa – nové komunikační a osvětové nástroje
  • 3.6 Adaptace na změnu klimatu ve společenských souvislostech

Doba řešení projektu může být 12 až 42 měsíců, maximální částka podpory na projekt je 12 milionů Kč. Maximální intenzita podpory (vztaženo na celý projekt) je 80 %.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 31. 10. 2022.
Úprava 2. 11. 2022 (doplněna informace o webináři 8.11.2022).
Úprava 9. 11. 2022 (odebrána informace o webináři).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 31.10.2022 14:45

Akce dokumentů