E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MŽP: plánovaná 7. soutěž programu Prostředí pro život

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO SOUTĚŽI


Technologická Agentura České republiky (TA ČR) informovala o připravované 7. veřejné soutěži programu Ministerstva životního prostředí: Prostředí pro život. V tomto kole soutěže bude možné podávat projekty do Podprogramů 1 a 2. Vyhlášení soutěže je plánováno na 28. 6. 2023 12. 7. 2023, uzávěrka na 13. 9. 2023.

TA ČR bude pořádat informační webinář k této soutěži – datum konání bude zveřejněno na stránkách TA ČR.

Pokud plánujete podání návrhu do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, a na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.
Hlavní priority programu jsou: 
► klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot,
     a to v sídlech i ve volné krajině,
► ochrana ovzduší,
► odpadové a oběhové hospodářství,
► ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
► biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
► environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí,
     specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Podprogram 1 (PP1): Operativní výzkum ve veřejném zájmu

  • Podporovány jsou pouze projekty výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu.
  • Do projektu musí být zapojen „aplikační garant“ (aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu, který deklaruje zájem o výsledky výzkumu a podílí se na nastavení projektového záměru). Patrně bude specifikován seznam aplikačních garantů pro tuto soutěž navázaný na její prioritní výzkumné cíle.
  • Doba řešení projektu 12 až 33 měsíců.
  • Maximální intenzita podpory 85 %.

Podprogram 2 (PP2): Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

  • Podporovány jsou projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.
  • Doba řešení projektu 12 až 27 měsíců.
  • Maximální intenzita podpory 80 %.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 28. 3. 2023.
Upraveno 22. 6. 2023 (změna termínu vyhlášení).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 28.03.2023 13:55

Akce dokumentů