E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MŽP: plánovaná 6. soutěž programu Prostředí pro život

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala o připravované 6. veřejné soutěži programu Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život. V tomto kole soutěže bude možné podávat projekty do Podprogramu 1 a 2. Vyhlášení soutěže je plánováno na 29. 6. 2022, uzávěrka na 14. 9. 2022.

 O připravované soutěži na stránkách TA ČR.
 Tabulka s předběžnými parametry 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život.
 O programu Prostředí pro život na stránkách TA ČR.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí „Prostředí pro život“ je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, a na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Hlavní priority programu:

  • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
  • ochrana ovzduší,
  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Základní informace o plánované 6. veřejné soutěži:

Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci tohoto podprogramu budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu. Každý projekt musí mít minimálně jednoho aplikačního garanta. Aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (instituce veřejné správy, výzkumná organizace nebo podnik), který deklaruje zájem o výsledky projektu a podílí se na nastavení projektového záměru.

 Délka řešení projektu je 12 až 36 měsíců.
 Maximální částka dotace na projekt spolu s mírou financování bude upřesněna.

Podporgram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí podporuje projekty výzkumu a vývoje zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.

 Délka řešení projektu je 24 až 33 měsíců.
 Maximální částka dotace na projekt spolu s mírou financování bude upřesněna.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 14. 4. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 14.04.2022 11:45

Akce dokumentů